Sponsorlu Bağlantılar

Seçimlerin başlamasından  bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak, seçim süresince de seçimden sonra seçimle ilgili bütün yolsuzlukları şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulu kararlarının aleyhine başka bir makama başvurulamaz. Yüksek Seçim Kurulu 7 asil ve 4 yedek üyeden oluşur. Üyelerin 6’sı Yargıtay, 5′ i Danıştay genel kurulunca kendi üyeleri arasından seçilir. YSK’nın görev süresi 6 yıldır. Görevi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Yüksek seçim Kurulu’nun Görevleri

  • İl ve ilçe seçim kurullarının oluşmasını sağlamak.
  • İl seçim kurullarının oluşumuna, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılacak itirazları, oy verme gününden önce ve itiraz konusunun gerektirdiği süratle kesin karara bağlamak.
  • Adaylığa ait itirazlar hakkında kesin karar vermek.
  • İl seçin kurulunca düzenlenen tutanaklara karşı yapılan itirazları inceleyip kesin karara bağlamak.

Yurt dışında yaşayan seçmenler, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve halk oylamasında oy verebilir.

Sponsorlu Bağlantılar