Sponsorlu Bağlantılar

Yüksek Mahkemeler

1. Anayasa Mahkemesi

2. Uyuşmazlık Mahkemesi

 • Anayasa mahkemesi üyeleri kendi üyelerinden birisini uyuşmazlık mahkemesine başkan seçer.
 • Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyusşmazlıklarını kesin olarak çözümler.

3. Yargıtay

 • Adli yargıdaki yüksek mahkemedir.
 • Tüm üyelerini HSYK seçer.
 • Başsavcı ve Başsavcı vekilini Cumhurbaşkanı seçer.

4. Askeri Yargıtay

 • Askeri yargıdaki yüksek mahkemedir.
 • Tüm üyelerini Cumhurbaşkanı seçer.

5. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

 • Askeri idari yargıdaki yüksek mahkemedir.
 • Tüm üyelerini Cumhurbaşkanı seçer.

6. Danıştay

 • İdari yargıdaki yüksek mahkemedir.
 • Üyelerin 1/4’ünü Cumhurbaşkanı, 3/4’ünü HSYK seçer.

Yüksek Mahkeme Olmadığı Halde Kararları Kesin Olanlar

1. Sayıştay

 • TBMM adına denetler. Başkan ve üyeleri TBMM tarafından seçilir.

2. Yüksek Seçim Kurulu

 • Yüksek Seçim Kurulu mahkeme değildir.
 • 7 asıl+4 yedek üyeden oluşur. (6’sı Yargıtay’dan, 5’i Danıştay’dan seçilir)

3. Yüksek Askeri Şura

 • General, astsubay, subayların atama, sicil, disiplin işlerini yürütür.
 • Üyeleri; Başbakan (Başkan), Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kara, Hava, Deniz ve Jandarma Komutanları
 • Yılda 2 kez toplanır.

NOT (2010 değişikliği ile YAŞ’ın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına yargı yolu açıktır. 2010’dan önce hiçbir karara itiraz edilemiyordu. Şimdi ilişik kesme kararlarına yargı yolu açıldı)

4. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu

 • 22 asil 12 yedek üyeden oluşur. 3 daire halinde çalışır.
 • Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır
 • Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabii üyesidir.

NOT: 2010 değişikliği ile meslekten çıkarma kararlarına karşı yargı yolu açıldı.

5. Yüksek Hakem Kurulu

 • İşci ve işveren arasındaki toplu iş sözleşmesi ile ilgili uyuşmazlıklarda kesin karar verir.

6. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu

 • Memurlarla yapılacak toplu iş sözleşmesi ile ilgili uyuşmazlıklarda kesin karar verir.

7. Spor Federasyonu Tahkim Kurulu Kararları

(2011 değişikliği)

Planlama Ekonomik Ve Sosyal Konsey

Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında hükümete istişari nitelikte görüş bildirmek amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulur Ekonomik ve Sosyal Konseyin kuruluş ve işleyişi kanunla düzenlenir.

Sponsorlu Bağlantılar