Sponsorlu Bağlantılar
Yüklü parçacık; Pozitif ve negatif elektrik yük miktarının dengede olmadığı parçacıklara denir. Eğer pozitif yükler daha fazlaysa parçacık artı yüklü, negatif yükler daha fazlaysa parçacık negatif yüklü olur. Yüklü parçacıkların elektrik alanda gerçekleştirdiği davranışları şu şekilde açıklayabiliriz;
  • q yüklü m kütleli bir parçacık bir E elektrik alanına konulduğunda, yüke etkiyen elektrik kuvveti qE’dir. Bu, parçacığa etkiyen tek kuvvetse, net kuvvet olacağından parçacığı hızlandırır. Bu durumda parçacığa Newton’un ikinci yasası uygulandığında; Fe=qE=ma elde edilir. Buna göre parçacığın ivmesi: a=qE⁄ m olur.

Yüklü Parçacıkların Elektrik Alandaki Davranışının Teknolojideki Kullanım Yerleri

  • Yarı iletkenlerin kullanıldığı her alanda, fiberin kullanıldığı her alanda, ışıma ve ısınma olaylarının gerçekleştiği hemen her teknolojide yüklü parçacıkların elektrik alandaki davranışına rastlamak mümkündür.
  • En bilinen ve belirgin olan televizyon radyo gibi elektronik aletlerde yüklü taneciklerin birbirine uyguladığı itme kuvvetinden yararlanılır.
  • Araçların boyanma aşamalarında yine elektriksel kuvvetten faydalanılır.

  • Elektro kaplama olarak da bilinen Kataforez kaplama yapılırken yine elektrik potansiyelinin uygulanması ile araçların boyama işlemleri yapılır. ( Elektrik potansiyelinin uygulanması ile boya katıları, kataforez banyodan elektrik akımı ile bir defada bir molekül parçası yüzeyine taşınır. Parçanın dış yüzeyleri kaplandığında, bir elektrik direnci oluşur. Elektrik her zaman en az dirençli yol izlediğinden, elektrik akımı otomatik olarak daha önce kaplanmamış parçaların alanlarına akar. Bu işlem, parçanın tüm yüzeyleri aynı kalınlıktaki boya katları ile kaplanıncaya kadar devam eder. Tüm parça doğru film kalınlığı ile kaplandığında, elektrik akışı yavaşlar. Elektrik akımı durduğunda, parçadaki her yüzey eşit katı bir boya katı ile kaplanır.)
  • Kimyasal bir çok süreçte yine yüklü parçacıkların elektrik alandaki davranışlarından yararlanılır.
Sponsorlu Bağlantılar