Sponsorlu Bağlantılar

Deprem

 •  Binaların yapıldığı zeminin sağlam olması gerekir. Binalar yapılmadan önce fay hattı üzerinde olup olmadığı uzman kişiler tarafından tespit edilip, fay hattı üzerine bina yapılmamalıdır.
 • Binalar yapılırken kullanılan malzemelerin kaliteli ve depreme dayanıklı özellikte olması gerekir.
 • Deprem konusunda bilinçli olunmalı, gerekli eğitimler insanlara verilmelidir.

Heyelan

 • Heyelan bölgesinden uzak yerlere yerleşim yerleri ve yolların yapılması gerekir.
 • Mevcut bitki örtüsü ve eğim bozulmamalıdır.
 • Heyelan tehlikesi olan bölgelere istinat duvarları yapılmalıdır.
 • Heyelan bölgelerinde daima uyarıcı tabelalar olmalıdır.

Sel

 • Bitki örtüsü bozulmamalı, ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır.
 • Akarsuların yakınına yerleşim yeri yapılmamalı, akarsuların üzerine barajlar ve etrafına setler yapılmalıdır.
 • Şehirlerin alt yapı çalışmalarının yağmur sularını düzgün şekilde kanalizasyona gönderecek  şekilde yapılması gerekir.

Çığ

 • Yerleşim yerleri çığ bölgelerinden uzak yere yapılmalıdır.
 • Çığ alanlarında sessiz olunmalıdır, çığ alanlarında kayak gibi kış sporları yapılmamalıdır.
 • Eğimli arazilere ağaçlar dikilmelidir.

Yanardağ Patlaması

 • Ülkemizde aktif yanardağ yoktur ancak yinede yanardağ patlaması riskine karşı bilinçli olunmalıdır.
 • Yerleşim yerleri ve yollar yanardağlardan uzak bölgelere kurulmalıdır.
 • Yanardağ patlamasına karşı erken alarm veren sistemler oluşturulmalıdır.

Erozyon

 • Orman yangınlarına karşı tedbirler alınarak, orman yangınları önlenmelidir.
 • Yamaçlara ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır.
 • Bitki örtüsü tahrip edilmemelidir.
 • Hayvanların aşırı otlatılmasından kaçınılmalıdır.
Sponsorlu Bağlantılar