Sponsorlu Bağlantılar

J. Bowly’nin Bağlanma Kuramlarından Yetişkinlerde Bağlanma türleri 4 şekildedir. Bunlar güvenli bağlanma, kayıtsız bağlanma, saplantılı bağlanma, korku/kaygılı bağlanmadır.

Güvenli Bağlanma

Bu bağlanma tarzına sahip bireyler, hem kendilerini hem de başkalarını olumlu görme eğilimindedirler. Yakın ilişkilere değer verirler, bu tür ilişkileri başlatmakta ve sürdürmekte başarılıdırlar. Ancak bu ilişkiler sırasında kişisel özerkliklerini yitirmemeyi de başarırlar.

Kayıtsız Bağlanma

Bu bağlanma tarzına sahip bireyler, kendilerini olumlu, başkalarını olumsuz görme eğilimindedirler. Bağımsızlıklarına düşkündürler. Kimse ile kolay kolay yakın ilişki geliştirmezler. Başkalarına duydukları gereksinimi ve yakın ilişkilerin önemini reddederler.

Saplantılı Bağlanma

Çocukluktaki ikircikli bağlanmaya karşılık gelir. Bu bağlanma tarzına sahip bireyler kendileri hakkında olumsuz, başkaları hakkında olumlu düşünme ve hissetme eğilimindedirler. Başkalarının onayını kazanmak bu kişiler için çok önemlidir. Başkalarını zihinlerinde idealize ederler. Yakın  ilişkilerinde karşı tarafa çok bağımlıdırlar ve duygularını abartılı bir şekilde ifade ederler.

Korku/Kaygılı Bağlanma

Bu bağlanma tarzına sahip olan bireyler hem benlik, hem de başkaları modeli olumsuz olan bireylerdir. Kendilerine de başkalarına da güvenmezler. Bireyin, çocukluk yıllarında annesine aşırı bağlılığından kaynaklı psikolojik bir problemdir.

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar