Sponsorlu Bağlantılar

Global dünyamızın en büyük sorunlarından birisi enerji kaynaklarımızı yenilenemeyen enerji sistemleri olan fosil yakıtlardan sağlamamızdır. Küresel ısınmanın dünyadaki doğa olaylarını tetiklemesiyle, yenilenebilir enerji sistemlerine geçmemizin ve çevreye verdiğimiz zararı azaltmamızın vakti geldi. Her geçen gün dünyadaki enerji ihtiyacı artmaktadır. Bu ihtiyaca paralel olarak hava, su ve toprağa verdiğimiz zarar gelecek nesiller için büyük kayıptır.

Yenilenebilir enerji kaynakları çevremizi ve enerji kaynaklarımızı tehlikeye atmadan ihtiyaçlarınızı karşılamak için üretilen enerji kaynağına denir. Sürdürülebilir enerji kaynaklarının en önemli özelliği devamlılığı olmasıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları, insanların tüketim hızından daha hızlı bir şekilde kendini yenileyebilen enerji kaynaklarıdır.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şunlardır

  1. Güneş Enerjisi
  2. Jeotermal Enerji
  3. Hidrolik Enerjisi
  4. Dalga Enerjisi
  5. Hidrojen Enerjisi
  6. Rüzgar Enerjisi
  7. Gelgit Enerjisi
  8. Biyokütle Enerjisi
  9. Piezoelektrik

Önceleri maliyeti yüksek olsa da günümüzde maliyeti en düşük olan ve hiç bitmeyecek enerji türlerinin başında Güneş Enerjisi gelmektedir. Bu sistem dünyaya gelen güneş ışınlarının kurulan güneş panelleri yardımı ile ısı ve elektriğe dönüştürülmesi prensibine dayanır.

Ülkemizde jeotermal enerji kullanımı da gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Bu enerji sistemi ile ısınma, elektrik üretimi ve mineral üretimi sağlanmaktadır. Tek dezavantajı güneş enerjisi gibi ulusal değil bölgesel olmasıdır.

Hidroelektrik santralleri maliyeti yüksek olduğundan her ülkede tercih edilmemektedir. Gelişmiş ülkelerde kurulan santraller çevreye zarar vermeden yüksek seviyede enerji üretmektedirler. Bu santraller suyun akışından yararlanarak elektrik üretmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Dalga enerjisi ve Rüzgar Enerjisi çalışma prensibi olarak birbirine çok benzemektedir. Dalga enerjisi denizlerde oluşan dalgaların oluşturdukları kuvvetin jeneratörler yardımı ile enerjiye dönüştürülmesidir. Rüzgar Enerjisi de dünyamızda oluşan rüzgarın uyguladığı kuvvetin rüzgar türbinlerini çevirmesi ile elde edilen bir enerji kaynağıdır. Rüzgarın doğru hesaplanması durumunda yenilenebilir bir enerji kaynağı ortaya çıkmaktadır. Bir diğer enerji kaynağı ise Piezoelektrik mekanik enerjisini elektrik enerjisine çevirmektedir.

Sürdürülebilir Enerji Kaynakları arasında en dikkat çekici olan ise Biyokütle Enerjidir. Organik atıkların fosile dönüşmeden enerji kaynağına dönüştürülüp biyodizel ve biyogaz gibi enerji kaynaklarının elde edilebilmesi.

Sponsorlu Bağlantılar