Sponsorlu Bağlantılar
 • Az sayıda soru sorulur.
 • Öğrenciye cevabı organize etmede özgürlük tanır.
 • Öğrenciyi sınırlandırmaz.
 • Hazırlanması kolaydır ve zaman almaz. Puanlaması zordur ve uzun zaman alır.
 • Şans başarısı yoktur. Puanlaması subjektiftir.
 • Yazılı yoklamaların en önemli sınırlığı puanlama güvenirliğinin düşük olmasıdır. Diğer bir sınırlığı ise soru sayısının az olmasıdır. (Kapsam geçerliği düşüktür.)
 • Öğrenci cevabını bilmediği soruda şişirme yapabilir. Yazmada güçlü olan öğrencinin, yanlış olma olasılığı olacak ifadelerden kaçınarak, yuvarlak ifadelerle cevaplama yoluna gidebilmesi, yazılı yoklamaların geçerliğine ve güvenirliğine zarar verir.

 • Üst düzey zihinsel hedef alanlarına (problem çözme, yeni ve orijinal fikirler üretme, bilgiyi benzer ya da farklı durumlarda kullanma, fikirleri analiz etme, görüşleri değerlendirme, karşılaştırma yapma, bilgileri  yeni bir duruma uygulamak, matematiksel bir ispat yapmak vb.) yönelik özellikleri ölçmede de etkilidir.
 • Öğrencileri çalıştırmaya yöneliktir, konuları ezberlemekten çok bütünlüğüne, derinliğine ve ilişkiselliğine göre öğrenmelerini sağlar.
 • Uygulama sırasında öğrencilerin, puanlamada da puanlayıcıların zaman ve emek maliyetlerini çok arttırır.
 • Analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarındaki üst düzey davranışları ölçmek için uygundur.
Sponsorlu Bağlantılar