Sponsorlu Bağlantılar

Yarı iletken maddeler elektrik akımına karşı ne iyi bir iletken ne de iyi bir yalıtkan özelliği gösterirler. Yarı iletkenler bazı özel şartlar altında iletken durumuna geçen maddeler olarak tanımlanabilir. Valans bandında en az 4 adet elektronları vardır. Saf durumda iletken ile yalıtkan arasında elektriksel iletim yaparlar. Yarı iletkenler katkı maddesi ilavesi ile elektronik devre elemanı imalatında kullanılırlar.( diyot, transistör, tristör, triyak, vb)

Yarı İletken Maddelerin Genel Özellikleri

 • İletkenlik bakımından iletkenler ile yalıtkanlar arasında yer alırlar.
 • Normal halde yalıtkandırlar.
 • Isı, ışık ve magnetik etki altında bırakıldığında veya gerilim uygulandığında bir miktar valans elektronu serbest hale geçer, yani iletkenlik özelliği kazanırlar.
 • İletkenlik özelliği kazanması geçici olup, dış etki kalkınca elektronlar tekrar atomlarına dönerler.
 • Doğada basit eleman olarak bulunduğu gibi laboratuvarda bileşik eleman olarak elde edilebilirler.
 • Kristal yapıya sahiptirler.

Silisyum

 • Yarı iletken maddelere örnek; silisyum, germanyum ve karbon elementleri örnek verilebilir. Doğada silisyum plaj kumu olarak, germanyum ise baca kurumu olarak bulunur.

Germanyum

Yarı İletken Maddelerin Teknolojide Kullanım Alanları ve Önemi

 • Yangınlarda gaz analizinde,
 • Sağlık alanında hızlı ve doğru sıcaklık ölçümlerinde
 • Vücut sıvısı analizlerinde,
 • Uzay teknolojisinde
 • Dedektörler, cep telefonları, trafik lambaları, lazerler, termal kameralar, hedef belirleme ve gece görüşü sistemleri gibi hassas cihazların yapımında da kullanılırlar.

Günümüz teknolojisinde yarı iletken maddelerin çok önemli bir yeri vardır. Yarı iletken teknolojisine ilgi her geçen gün artmaktadır. Yarı iletken teknolojisi aynı zamanda önemli bir ticari ürün haline gelmiştir. Yari iletkenleri kullanan ileri elektronik ve bilişim sektörü de diğer sektörlerden daha hızlı gelişmektedir.

 

 

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar