Sponsorlu Bağlantılar

Yaratıcılık bir öğrenme,düşünme ve algılama biçimidir. Yeni ve orjinal fikirler oluşturma süreci olarak kabul edilir. Yaratıcı düşünme, sorunları tanımlama, duyarlı olabilme, sınırları aşma, belirsizliklerle baş etme, esnek ve özgün düşünme gibi yetenekleri kapsar. Yaratıcılık bireyin var olan kalıplardan kurtulması, sorgulama yapması, farklı olmaya çalışması ve bilinen yoldan ayrılması eğilimlerine dayanır. Yaratıcı düşünme zekayı ilgilendirmekle birlikte eğitimle güçlendirilir. Yaratıcı düşünme bireyin yeni, farklı, esnek, orjinal, özgün, ayrıştırıcı, alternatifli düşünmesi ve ürünler ortaya koymasıdır. Yaratıcı düşünmenin gelişmesi için serbest ve hoşgörülü bir öğretme-öğrenme ortamı ve geniş hayal gücünü geliştirmeye olanak veren aktivitelerin olması gerekmektedir.

Yaratıcı düşünme becerisi; öğrencilerin bir temel fikri ve ürünü değiştirme,birleştirme, yeniden farklı ortamlarda kullanma yada tamamen kendi düşüncelerinden yola çıkarak yeni ve farklı ürünler ve bilgiler üretme, olaylara farklı bakabilme, küçük çaplıda olsa bazı buluşlar yapabilmesini sağlar.

Yaratıcı Düşünmenin Özellikleri

  • Bir problemin çözümünde farklı yollar düşünebilme ve bunları deneme
  • Ortaya atılan çözüm yolunun yeni ve diğerlerinden farklı olması
  • Zihinsel süreçlerin çok yönlü ve üst düzeyde olması
  • Benzerlikleri ve farklılıkları ayrıştırabilme

 

Sponsorlu Bağlantılar