Sponsorlu Bağlantılar

Bilimsel bilgi birbirinden bağımsız ayrı birer gerçekler dizini olarak düşünülemez. Bilimsel bilgi birbirine girmiş, birbiri ile ilişkili bir bilgi ağı olarak düşünülmelidir. Öğrenciler her yeni konuyu mevcut bilgilerle ilişkilendirmeli ve bu şekilde düşünmeye teşvik edilmelidir. Bu sebepten bu amaca yönelik, öğrencilerin bilişsel yapısına ışık tutan, anlamlı öğrenmeye yönelik bir teknik, öğretmenler için son derece önemlidir.

Hazırlanması

 • Bu tekniğin en önemli amacı öğrencilerin bilgi seviyesini, eksikliklerini ve kavram yanılgılarını tespit etmektir.
 • Bu teknikte öğrencinin seviyesine uygun olarak 9-12 ya da 16 kutucuktan oluşan bir tablo hazırlanır ve tablodaki her bir kutucuk sıra ile numaralandırılır.
 • Gridi hazırlamak üzere öğretmen, konuyla ilgili soru hazırlar ve sorunun yanıtını rastgele kutucuklara yerleştirir.
 • Daha sonra ikinci soruyu hazırlar ve yine kutucuklara yanıtları yerleştirir. İkinci sorunun yanıtını teşkil eden kutucuklardan bir kısmı birinci soru için de geçerli olabilir.
 • Öğrencilerden her bir soru için doğru kutucuğu bulmaları ve kutucuk numaralarını mantıksal ve işlevsel olarak sıralamaları beklenir.
 • Öğrencilerin verdiği cevap o konudaki bilgi seviyesini, bilgi eksikliğini, kavramsal bağları veya yanlış kavramları gösterir.

Puanlaması

 •  (C1/C2)-(C3/C4)
 • C1=Seçilen doğru kutucuk sayısı
 • C2=Toplam doğru kutucuk sayısı
 • C3=Seçilen yanlış kutucuk sayısı
 • C4= Toplam yanlış kutucuk sayısı

Bu formüle göre öğrencilerin puanları -1,0 ile +1,0 arasında değişir. Bu puanı 10 üzerinden değerlendirmek için  önce negatifliği ortadan kaldırmak amacıyla bu puan 1 ile toplanır ve elde edilen sayı 5 ile çarpılır.

Sponsorlu Bağlantılar