Sponsorlu Bağlantılar
  • Psikolojik yapılar bir bütünde var olduğu kabul edilen özelliklerdir. Doğrudan gözlenemezler ancak ilişki içerisinde olduğu kabul edilen davranışlar aracılığıyla tanımlanırlar. Örneğin; insanın ilgisi, zekası, tutumu, düşünme yetenekleri doğrudan gözlenemez fakat ilgili bazı davranışlarla ilişkilendirilir.
  • Yapı kelimesini bir duvar olarak düşünebiliriz. Duvarı oluşturan tuğlaların şekil, simetriklik, renk gibi unsurları birbiriyle uyumlu olmalıdır. Bir testi oluşturan sorularda ve birbiriyle ve testin tamamıyla uyumlu olmalıdır.

  • Yapı geçerliğinde önemli olan, ölçülecek yapının nasıl tanımlandığıdır. Buradan yapı geçerliği, ölçme aracının ya da testin, o araçla ölçülmek istenilen kuramsal yapıyı ortaya koyabilme derecesidir. Bir yapının tanımlanmasında aşağıdaki adımlar izlenebilir;
  • Yapı ile ilgili olduğu düşünülen davranışları tespit etmek. Bu konuda ne kadar çok veri toplanabilirse yapı o derece iyi tanımlanır.
  • Açıklanacak yapının ilişkili olduğu ve olmadığı diğer yapıları belirlemek. Bu durum yapının sınırlarının belirlenmesi için gereklidir.
  • Bu yapılarla ilgili davranışları tespit ederek, bunların hangilerinin ölçülecek yapı ile ilgili olduğunu belirlemek.
  • Yapı geçerliğini belirlemede kullanılan yöntemler; faktör analizi, farklı gruplar yöntemi, uzman görüşüne başvurma, cevaplayıcılarla görüşme, test-tekrar-test yöntemi
Sponsorlu Bağlantılar