Sponsorlu Bağlantılar

Biyolojik çeşitliliğin temelinde genetik varyasyonlar vardır. Varyasyonlar ile tür içinde ve türler arasında çeşitlilik sağlanmaktadır. Peki varyasyonların kaynakları nelerdir?

Mutasyon

Mutasyon canlıların üreme hücresi, üreme ana hücresi veya vücut hücrelerinde meydana gelebilmektedir. Mutasyon kelime anlamıyla genlerde meydana gelen kalıcı değişimlerdir. Mutasyonlar eğer üreme hücrelerinde meydana geldiyse bir sonraki nesile aktarılırken vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar bir sonraki nesile aktarılmaz. Sadece fenotipte farklılığa neden olur. Mutasyonlar genel olarak canlı için zararlı hatta ölümcül olmaktadır.

 

Kromozomların Bağımsız Dağılımı

Hücrelerin mayoz bölünme yaşaması sırasında kromozomlar bağımsız şekilde dağılırlar, homolog kromozom çiftleri birbirinden ayrılır ve hangi kromozomun hangi gamete gideceği tamamen tesadüftür ve  böylece canlı içinde genetik varyasyon sağlanmış olur çeşitlilik artar.

Krossing Over

Bir diğer varyasyon kaynağı ise krossing overdır. Mayoz bölünmenin Profaz 1 evresinde meydana gelen krossing over olayı ile yine çeşitlilik sağlanmaktadır. Krossing over yani parça değişimi ile kromozom üzerinde yeni gen dizilimleri sağlanır. Genotipte meydana gelen tüm bu farklılıklar biyolojik çeşitliliğin temelidir.

Sponsorlu Bağlantılar