Sponsorlu Bağlantılar

Vadi, akarsuyun içinde akarken oluşturduğu oluk biçimli sürekli inişi olan çukurlardır.

Çentik Vadi

Yukarı havzada aşındırmanın fazla olduğu yerlerdeki -V- biçimli genç vadilerdir.

Boğaz Vadi (Yarma Vadi)

Sıradağları enlemesine geçen akarsuların meydana getirdiği vadilerdir. Derine doğru aşındırma fazladır, dik yamaçlı derin vadilerdir. Türkiye’de Karadeniz ve Akdeniz’e dökülen akarsular, Doğu Anadolu Bölgesi’nde kuzey-güney yönünde akan akarsular boğaz vadiler meydana getirmişlerdir. Boğaz vadiler ulaşımı kolaylaştıran önemli geçitleri oluştururlar.

Dicle Nehri üzerinde Hasankeyf Kanyonu, Ihlara Vadisi ve Akdeniz Bölgesi’nde Göksu, Alara, Manavgat kanyonları Türkiye’deki kanyon vadilerin başlıca örneklerindendir.

Kanyon Vadi

Kayaların farklı aşınma özelliklerine bağlı olarak daha çok kolay aşınan kireç taşı ve benzeri kayaların yaygın olduğu yerlerde meydana gelen, dik yamaçlı, derin vadilerdir. Akdeniz Bölgesinde karstik arazilerin fazla olması nedeniyle yaygındır.

Sponsorlu Bağlantılar

Yatık Yamaçlı Vadi

Derinlemesine aşındırmanın azaldığı, daha çok yanlara doğru aşındırmanın arttığı vadilerdir. Eğimin azaldığı yerde meydana gelir.

Alüvyal Tabanlı Vadi

Akarsuyun aşındırmasını tamamladığı bölümlerde meydana gelir. Yukarılardan aşındırılarak getirilen alüvyonlar bu bölümde biriktirilir.

 

Fiziki Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterilmesi Nasıl Olur Öğrenmek İçin Tıklayın.

Sponsorlu Bağlantılar