Sponsorlu Bağlantılar
 • En bilindik özellikleri hızlı ve kolay öğrenmeleridir.
 • Düşünme ve problemleri çözme yetenekleri gelişmiştir.
 • Karar verme süreleri kısa, anlama ve idrakleri derindir.
 • İlgi ve dikkat süreleri uzundur.
 • Hafızaları kuvvetli olduğundan prensip ve kavramları unutmazlar.
 • Hayalleri güçlü, merakları üst seviyededir.
 • Sanat dallarında kendilerini ispatlar, ritim ve hareket kabiliyetleri gelişmiştir.
 • Çok fazla soru sorarlar. Meraklı olduklarından farklı konulara ilgi duyarlar.
 • Kainat, insan, hayat ve yaradılış konularına ayrı bir alaka duyarlar.
 • Diğer insanlara nazaran sıra dışı düşünürler. Meselelere farklı açılardan bakabilirler. Gözlemleme yetenekleri gelişmiştir.

 • Tartışmaya ve yeni fikirlere her zaman açıktırlar. Her zaman yeni bilgilere ve öğrenmeye hazır haldedirler.
 • Konuları sorgular, mantıklı şekilde düşünür, gelişmelere ayak uydurabilirler.
 • Yetişkin bireyler ile kurdukları iletişimde olgun tavırlar sergilerler.
 • Çoğu zaman genelleme ve örneklerdirme yaparak, yeni konulara tatbik ederler.
 • Kelime hazneleri çok geniştir, hangi kelimeyi ne zaman nerede kullanacaklarını çok iyi seçebilirler.
 • Matematiksel kabiliyetleri gelişmiştir.
 • Okumayı çok severler. Yaşıtlarının üzerindeki eserleri okuyup, eserler üzerinde münazara ve mütalaa yapabilirler.
 • Zeki ve ince espri anlayışları vardır.
 • Kurallara ve emirlere uyarlar. Prensiplerine bağlı kalırlar.
 • Öğrendikleri kelimeleri, fikirleri ve nesneleri yeni ortamlarda rahatlıkla kullanabilirler.
 • Hedefleri zirvedir, en iyi olmak için çok çalışır ve standartlarını yüksek tutarlar.
 • İşleri kısa yoldan çözmeyi bilir,  sağduyulu ve pratik tekniklere sahiptirler.
 • Liderlik vasıflarına sahiptirler. Sistem ve fikirleri kabul etmeden önce düşünüp öyle karar verirler. Çevresindeki insanlar tarafından lider seçilirler ve yapılacak işler esnasında fikirleri alınır.

Çocuklarda Zeka Gelişimini Etkileyen Faktörleri Öğrenmek İçin Tıklayın.

Sponsorlu Bağlantılar