Sponsorlu Bağlantılar

Tüzük Nedir?

 • Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek için çıkarılır.
 • Sadece Bakanlar Kurulu çıkarabilir.
 • Tüm Tüzükler Resmi Gazete’de yayımlanmak zorundadır.
 • Cumhurbaşkanı tarafından imzalanır ve yayımlanır. Cumhurbaşkanı geri gönderemez.
 • Resmi Gazete’de yayımlanmadan önce Danıştay’ın incelemesinden geçmesi şarttır. (Aksi takdirde yok hükmündedir.)
 • Yürürlük tarihi belirtilmemişse Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen günden itibaren 45 gün sonra yürürlüğe girer. (Kanunlar gibi)
 • Danıştay tarafından iptal edilebilir.

Yönetmelik Nedir?

 • Kendi görev alanlarıyla ilgili kanunların ve tüzüklerin uygulamasını sağlamak üzere çıkarılır.
 • Başbakan, Bakanlıklar, Bakanlar kurulu (Kanuni yetki ile çıkarır) ve Kamu Tüzel Kişileri (Kamu iktisadi teşebbüsler, Üniversiteler, Ticaret odası, il özel idaresi, Belediyeler gibi…) tarafından çıkarılabilir.
 • Tüm yönetmelikler Resmi Gazete’de yayımlanmaz. Hangi yönetmeliklerin yayımlanacağı kanunla belirlenir.
 • Danıştay’ın incelemesinden geçme zorunluluğu yoktur.
 • Yürürlük tarihi belirtilmemişse Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girer (KHK gibi)
 • Bakanlar Kurulu ve Bakanlık yönetmelikleri Danıştay’ca iptal edilebilir.
 • Belediye, Köy vs. yönetmelikleri İdare Mahkemelerince iptal edilebilir.

NOT: Anayasa’da açıkça yazmasa da Bakanlar Kurulu Yönetmelik çıkarabilir.

DİKKAT
Hukuk Fakültesi, Diyanet işleri Başkanlığı gibi kamu tüzel kişiliği olmayanlar yönetmelik çıkaramazlar.

Sponsorlu Bağlantılar