Sponsorlu Bağlantılar

Tuz Nedir?

Tuz, H + dışında bir katyona ve OH – dışında bir anyona sahip iyonik bir bileşiktir. Asitler ve bazlar arasındaki nötrleştirme reaksiyonunda suyla birlikte elde edilir. Deniz suyunda büyük miktarlarda bulunur. Tuz, hayvansal yaşam için esastır ve tuz ihtiyacı insanların en büyük zevklerinden biridir.

Örneğin: NaCI, CuCl 2 vs.

Asit + Baz → Tuz + su

Tuz Çeşitleri Nelerdir?

  • Asidik Tuz: Bir diprotik veya poliprotik asidin kısmi nötrleştirilmesiyle oluşan tuz, asidik bir tuz olarak bilinir. Bu tuzlar, başka bir katyon ile birlikte iyonlaşabilen H + iyonuna sahiptir. Çoğunlukla iyonlaşabilen H + anyonun bir parçasıdır. Bazı asit tuzları pişirme işleminde kullanılır. H 2 SO 4 ‘+ NaOH NaHSOs 4 + H 2 O
  • Bazik veya Alkali Tuz: Güçlü bir bazın zayıf bir asit tarafından kısmi nötrleştirilmesiyle oluşan tuz, bazik bir tuz olarak bilinir. Temel bir çözelti oluşturmak için hidrolize olurlar. Bunun nedeni, bazik tuzun hidrolizi gerçekleştiğinde, zayıf asidin eşlenik bazının çözeltide oluşmasıdır. Örneğin: Beyaz kurşun (2PbCO 3 · Pb (OH) 2).
  • İkili Tuz: Birden fazla katyon veya anyon içeren tuzlar, çift tuz olarak bilinir. Aynı iyonik kafes içinde kristalize edilmiş iki farklı tuzun kombinasyonu ile elde edilirler. Potasyum Sodyum tartrat (KNAC: 4 H 4 O 6 .4H 2 O) da Rochelle tuzu olarak da bilinir.
  • Karışık Tuzlar: Genellikle ortak bir katyon veya ortak anyon paylaşan, iki tuzun sabit bir oranından oluşan tuz, karışık tuz olarak bilinir. Örneğin: CaOCl 2

Tuzun Hidrolizi

Tuzun hidrolizi; tuzun suyla reaksiyonu ile gerçekleşir. Nötralizasyon reaksiyonunun tersidir. Bu reaksiyonda, tuz suyla reaksiyona girdiğinde, bileşen asit ve baz ürün olarak oluşur. Hidrolizde tuz, çözünürlük ürününe bağlı olarak tamamen veya kısmen iyonlar oluşturmak üzere ayrışır.

Sponsorlu Bağlantılar