Sponsorlu Bağlantılar

Türkler ve Türk devletleri var oldukları ilk tarihlerde ve Müslümanlığı kabul edinceye kadar tek tanrı inancı vardı. Tarihleri boyunca çok tanrılı dine inanmamış ve güneş, ay, gökyüzü gibi gök tanrı inancını benimsemişlerdir. Türkler Dünya üzerinde bir çok bölgeye fetihler düzenlemişler ve Araplar, Çinliler gibi bir çok farklı milletle temasları olmuştur.

Peygamber Efendimiz ile birlikte gelen İslam inancı o dönem sadece Araplarda olması ve Müslüman Araplar ile Türk boylarının sürekli savaş halinde olması, Peygamber Efendimizin ardından kurulan devletlerden Emevi devletinin Türklere ve diğer milletlerden olan Müslüman kişilere karşı adaletsiz, ırkçı yaklaşımları dolayısıyla Türklerin Müslüman olma süreci gecikmiştir.

Emevi devletinin Arap olmayan Müslümanlara karşı kötü tutumları devletinde sonunu hızla getirdi ve yerine kurulan Abbasi devleti, hem Türklere Çin karşısında yardım etmesi, hemde hoşgörülü, adaletli davranışları, Müslüman Türkleri devlet kademelerine getirmeleri sonucu Türklerin kitleler halinde Müslüman olma süreci başladı. Büyük Türk boylarından Oğuz boyu, Gazneli devleti, Karahanlılar gibi Türk devleri hızla Müslümanlığı kabul etti. (800’lü yıllar)

Horasan, Anadolu ve Balkanlar’da İslamiyet’in yayılmasında ribatların, fütüvvet ve ahilik teşkilatlarının da rolü olmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar