Sponsorlu Bağlantılar

Özel konum bir yerin doğal güzelliklerini kapsayan, çevresindeki özelliklere göre olan konumdur. Bir yerin kara ve denizlere, göllere, ulaşım sistemlerine, boğaz ve geçitlere, maden yataklarına, yükselti gibi özelliklere özel konum denir.

 • Üç tarafı denizlerle çevrilidir.
 • Yüksek ve engebeli bir ülkedir.
 • Yükselti batıdan doğuya doğru artar.
 • Dağlar doğu-batı yönünde uzanır.( Dağlar Ege kıyılarında kıyıya dik, Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında kıyıya paralel olarak uzanır.)
 • Dağların uzanışına bağlı olarak kara ve demir yolu ulaşımı daha çok doğu-batı yönünde gelişmiştir.
 • Engebeli arazi yaygın olduğu için gerçek alan ile iz düşüm alanı arasındaki fark genellikle fazladır.
 • Tarıma ayrılan toprak oranı düşüktür.
 • Jeolojik bakımdan genç bir araziye sahiptir.
 • Depremler sık görülebilir, bazen şiddetli olabilmektedir.
 • Sıcak su kaynakları bakımından zengindir.
 • Çeşitli madenlere sahiptir, bazı madenlerin rezervi fazladır. Aynı anda 4 mevsim özellikleri görülebilir.
 • İklim özellikleri çeşitlilik gösterir.
 • Bitki örtüsü çeşitlilik gösterir.
 • Tarım ürünleri çeşitlilik gösterir.
 • Rize’de turunçgiller tarımının yapılabilmesi, Iğdır’ da pamuk tarımının yapılabilmesi, Artvin’ de( Çoruh Vadisi) zeytin yetiştirilebilmesi yörelerin özel konumunun sonuçlarındandır.
Sponsorlu Bağlantılar