Sponsorlu Bağlantılar

Milletler Cemiyetine Üyelik (18 Temmuz 1932)

 • Türkiye “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”politikasını benimsemiştir.
 • Milletler Cemiyeti 10 Ocak 1920’de Cenevre’de kurulmuştur.
 • Türkiye Cemiyetin, büyük devletlerin özellikle İngiltere’nin güdümüne girmesi, Musul meselesindeki yanlı tutumu ve Rusya’yı küstürmemek için cemiyete üye olmamıştır.
 • 18 Temmuz 1932’de İspanya ve Yunanistan’ın önerisiyle, uluslararası barışa katkıda bulunmak istediğini göstermek isteyen Türkiye cemiyete üye olmuştur.
 • Türkiye’nin Milletler cemiyetine üye olması Boğazlar Sorunun kendi lehine çözülmesini sağlamıştır.

Balkan Antantı (9 Subat 1934)

Nedenleri

 • Silahlanma Yarışı
 • Almanya’da Nazizmin güçlenmesi
 • İtalya’da Faşizmin güçlenmesi
 • Almanya ve İtalya’nın saldırgan ve yayılmacı politikaları

Oluşturan Devletler

 • Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya

Antant devletlerin toprak bütünlüğüne saygı gösterme ve iç işlerine karışmama esasına dayanıyordu. Aralarında iş birliği yapacaklardı, Dışarıdan gelecek herhangi bir tehditte birbirlerine yardım edeceklerdi. 

 • Türkiye batı sınırını güvence altına almıştır.
 • Bulgaristan, I. Dünya Savaşı ile belirlenen sınırların değişmesini istediği için katılmamıştır. (Romanya’dan Dobruca’yı almak aynı zamanda sınırlarını genişleterek Ege Denizi’ne inmek istiyordu.)
 • Arnavutluk ise İtalya baskısından çekindiği için antanta katılmamıştır.

II. Dünya Savaşı ile geçerliliğini yitirmiştir.

Sponsorlu Bağlantılar