Sponsorlu Bağlantılar
 • Eski dünya karaları arasında yer alır. (Değişmeyen özelliklerindendir)
 • Kıtalar ve ülkeler arasında siyasi, kültürel ve ekonomik bakımdan köprü özelliği görür.
 • Transit ticaret açısından çok elverişli bir konumdadır.
 • Eski çağlardaki önemli ticaret yolları üzerinde yer alır.( İpek Yolu, Baharat Yolu, Kral Yolu)
 • Gelişmiş Avrupa Birliği ülkeleri ile zengin doğal kaynaklara sahip gelişmekte olan Asya ülkeleri arasında yer alır.
 • Zengin petrol kaynakları, doğal gaz kaynakları ile en çok petrol, doğal gaz tüketen ülkelerin arasında yer alır.
 • Önemli enerji hatları Türkiye üzerinden geçmektedir.
 • Dünyadaki en eski yerleşim yerlerinden bazıları bugünkü Türkiye toprakları üzerinde yer almaktadır.

 • Farklı kültürlerin birbirini etkilediği bir alanda yer alır.
 • Farklı dinlerin yaygın olduğu ülkeler arasında yer alır. (Müslüman, Hristiyan ve Musevi ülkeler başta olmak üzere)
 • Önemli doğal güzelliklere, kültürel ve tarihi değerlere sahiptir.
 • İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir. ( Türkiye’nin uluslararası stratejik öneminin artmasını sağlar.)
 • Dünya üzerinde güçlü bir orduya sahiptir.
 • Türkiye Birleşmiş milletler, NATO, Avrupa Konseyi ve İslam Konferansı Birliğine üyedir.
Sponsorlu Bağlantılar