Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi

I. Jeolojik Zaman

 • Zonguldak ve çevresinde taş kömürü yatakları oluşmuştur.
 • Yıldız, Mardin, Taşeli ve Tuz Gölü’nün güneyi 1.jeolojik zamanda oluşmuştur.

II. Jeolojik Zaman

 • Geniş alanlı birikmeler olmuştur.
 • Tükiye’nin bulunduğu arazi bu zamanda Tetis Denizi’nin altında tortullaşmaya maruz kalmıştır.

III. Jeolojik Zaman

 • Kuzey Anadolu Dağları ile Toros Dağları oluşmuştur.
 • Fay hatları meydana gelmiştir.
 • Linyit, petrol, tuz ve bor yatakları oluşmuştur.
 • İç ve Doğu Anadolu’daki volkanik faaliyetler başlamıştır.

IV. Jeolojik Zaman

 • Egeid karasının çökmesiyle Ege Denizi oluşmuştur.
 • İstanbul ve Çanakkale boğazları meydana gelmiştir.
 • Kıbrıs Adası Anadolu’dan kopmuştur.
 • Volkanik faaliyetler tamamlanmıştır.
 • Dağların yüksek kesimlerinde buzullar oluşmuştur.

Türkiye’nin Yer Şekillerinin Genel Özellikleri

 • Türkiye bugünkü görünümünü daha çok 3. ve 4. jeolojik zamanda kazanmıştır.
 • Ortalama yükseltisi fazla ve engebeli bir ülkedir.
 • Yükselti batıdan doğuya doğru artar.
 • Sıradağlar genellikle doğu- batı yönlü uzanır.
 • Yer şekilleri çeşitlilik gösterir.
 • Kısa mesafelerde yükselti farklılıkları görülür.
 • İç kesimlerinde yüksek düzlükler önemli yer tutar.
 • Volkanizma sonucu oluşmuş sönmüş yanardağlara rastlanır.
Sponsorlu Bağlantılar