Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye’nin Bitki Örtüsü

Türkiye bitki çeşitliliği fazla olan ülkedir.

Bunun nedenleri;

 • Çeşitli iklim tiplerinin görülmesi
 • Toprak çeşitliliğinin fazla olması
 • Yerşekillerinin çeşitlilik göstermesi
 • Asya ile Avrupa arasında geçiş alanı olması
 • Dört mevsimin yaşanması
 • Geçmiş jeolojik devirlerdeki iklimlerin etkisi

Orman

 • Türkiye alanının yaklaşık %27′ sini kaplar.
 • En çok Karadeniz, en az Güneydoğu Anadolu Bölgesindedir.
 • Sıcak ve nemli yerlerde geniş yapraklı, soğuk ve az nemli yerlerde iğne yapraklı ağaçlar yaygındır.
 • Türkiye’de iğne yapraklı ağaçlar daha fazladır.
 • Tahrip olan ormanın kendini en kolay yenilediği bölge Karadenizdir.
 • Orman alt sınırı en düşük olan bölge Karadeniz’dir. Karadeniz kıyılarında orman deniz seviyesinden başlar.
 • Türkiye’de orman üst sınırı 2200- 2500 m’dir
 • Yangın ve hayvan otlatmanın ormanlara en çok zarar verdiği bölge Akdeniz’dir.

Maki

 • Akdeniz ikliminin karekteristik bitki örtüsüdür
 • Kısa boylu bodur ağaçlardan oluşur. (Zeytin, defne, mersin, keçiboynuzu, gibi)
 • Makilerin tahrip edildiği yerlerde garig adı verilen çalı topluluklarına rastlanır.

Bozkır (Step)

 • Karasal iklimin bitki örtüsüdür.
 • İlkbahar yağışlarıyla yeşeren yazın kuruyan otsu topluluktur.
 • Orman tahribinden sonra ortaya çıkan bozkırlara antropojen bozkır denir.
 • Bozkırların yaygın olduğu yerlerde küçükbaş mera hayvancılığı gelişmiştir.

Çayır

 • Yüksek yerlerde yaz yağışlarıyla gürleşen yüksek boylu otlardır.
 • Doğu Karadeniz ve Erzurum – Kars’ta yaylalarında yaygındır.
 • Çayırların yaygın olduğu yerlerde büyükbaş mera hayvancılığı gelişmiştir.
Sponsorlu Bağlantılar