Sponsorlu Bağlantılar

Ulaşım Ağları İle Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetler Arasındaki İlişki Nedir?

Ülkemiz tarih boyunca ticarette merkez konumda yer almıştır. Kara, hava ve deniz yolu ulaşımında teknolojinin tüm imkanları kullanılarak insanlara kolaylıklar sağlamıştır. İnsan taşımacılığının yanı sıra, üretilen gıda ve teknolojik ürünlerin dünyanın dört yanına taşınarak ekonomik anlamda ve zaman olarak büyük avantaj sağlanır. Bu kapsamda ulaşımın yerleşim ve ekonomik olarak büyük önemi vardır.

Kara Yolları Ulaşımı

 • Türkiye’de en çok kullanılan en yaygın ulaşım türüdür.
 • Türkiye’de yük taşımacılığının yaklaşık %75’i, yolcu taşımacılığının ise yaklaşık %90’ı karayolları ile yapılmaktadır.
 • 1950’li yıllardan sonra ulaşım taşıtları ve karayolu yatırımlarında beligin bir artış yaşanmıştır.
 • Türkiye’de en işlek yollar, Edirne, İstanbul, Ankara, Adana arası ve İstanbul, Bursa, İzmir arasıdır.
 • Edirne, İstanbul, Bolu ve Ankara arasında ayrıca Adana, Hatay ile İzmir çevresinde gelişmiş otoyol sistemleri bulunmaktadır.

Demir Yolları Ulaşımı

 • Türkiye’de ilk demiryolu hattı 1866 yılında İzmir-Aydın arasında kurulmuştur.
 • Türkiye’de Cumhuriyet’le hızlanan demiryolu yapım süreci daha sonraki yıllarda ilerleme gösterememiştir.

Türkiye’de Hızlı Tren Ulaşımı:

 • 2013 yılı itibariyle Ankara – Eskişehir ve Ankara – Konya şehirleri arasında hızlı tren ulaşımı bulunmaktadır. Var olan bu hatlara İstanbul ve Bursa’nın da bağlanması için çalışmalar devam etmektedir.

Marmaray Projesi

 • İstanbul’un Avrupa ve Asya yakalarını boğazın altından birbirine bağlayacak demiryolu projesidir.
 • İstanbulda 15 milyon kişiye hizmet edecek bu projenin bitmesiyle Türkiye’de demiryollarıyla taşınan kişi sayısı artacak, bireysel araç kullanımı azalacak, zaman kaybı ve çevre kirliliği azalacaktır.

Deniz Yolları Ulaşımı

 • Türkiye’nin üç tarafinın denizlerle çevrili olması ve iki önemli boğaza sahip olması deniz yollarının önemini arttırmıştır.
 • Dış ticarette en fazla kullanılan ulaşım şeklidir.

NOT:

 • Aynı anda büyük miktarlarda yük taşınabilmesi
 • Güvenli ve ucuz olması
 • Ulaşım yolları bakım ve onarım maliyetlerinin olmaması
 • İstendiği zaman yeni rota tayininin yapılabilmesi gibi unsurlar deniz yolu ulaşımını cazip kılan faktörlerdir.

Türkiye’deki Bazı Önemli Limanlar

İstanbul Limanı

İhracat ve ithalatin en fazla yapıldığı, en işlek kıtalar arası ticaret limanıdır.

İzmit Limanı

Türkiye’nin önemli limanları arasındadır. Daha çok petrol ve petrokimya ürünleri ve buna bağlı sanayi faaliyetlerinin yoğunlaştığı merkez durumundadır.

Samsun Limanı

Karadeniz’in en önemli ticaret limanıdır. Fındık, tütün, tahıl, çimento ve bakır cevheri bu limandan en çok yüklenen ticari mallardır.

Trabzon Limanı

İç kesime demiryolu bağlantısı olmayan hinterlanddı çok dar olan bu limanın gelişimi İran transit yolunun buradan geçmesi sayesinde olmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

İzmir Limanı

Daha çok ihracat limanı olarak bilinir. Hinterlant alanının geniş olması ve bu alan içerisindeki zeytin, incir, üzüm, tütün gibi tarım ürünleri ile birçok maden cevherinin dışarıya satılması bu limanın gelişmesindeki en büyük faktörlerdir.

Mersin Limanı

Son yıllarda en hızlı gelişen limandır. Akdeniz kıyılarının en önemli ticaret
limanıdır.

İskenderun Limanı

Daha çok ağır sanayiye bağlı olarak hizmet veren bu limanın hinterlanddı içinde Adana Bölümü’nün yanısıra Güneydoğu Anadolu’da bulunmaktadır.

Antalya Limanı

İç kesime demiryolu bağlantısı olmayan bu limanın gelişimi kıyı ve yat turizm sayesinde olmuştur.

Hava Yolları Ulaşımı

 • Son yıllarda, Türk hava yollarının yanında, özel hava yolu şirketlerinin kurulması hava yolu taşımacılığında önemli artışlar meydana getirmiştir.
 • Türkiye’de en önemli hava limanları; İstanbul (Atatürk), Ankara (Esenboğa), İzmir (Adnan Menderes), Adana, Antalya, Dalaman, Bodrum, Diyarbakır, Erzurum, Malatya, Elazığ, Van, Samsun ve Trabzon hava limanlarıdır.

UYARI :
Antalya, Dalaman ve Bodrum hava limanlarında yaz mevsiminde turizme bağlı olarak yoğunluk artmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar