Sponsorlu Bağlantılar

Göçler

Birey ya da toplulukların ekonomik, sosyal, siyasal ve doğal afetler nedeniyle sürekli veya geçici olarak yer değiştirmesine göç denir. İç ve Dış göçler olmak üzere iki şekilde yapılır.

İç Göçler

İç Göçlerin Sebepleri

 • Kırsal alanda hızlı nüfus artışı
 • Toprakların miras yoluyla bölünüp küçülmesi
 • Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması
 • Şehirlerde iş imkanlarının daha fazla olması
 • Şehirlerde sağlık, eğitim ve sosyal imkanların daha fazla olması
 • Deprem, heyelan ve erozyon gibi doğal afetler
 • Terör ve kan davası gibi sosyal nedenler.

İç Göçlerin Özellikleri

 • Göçler çoğunlukla doğudan batıya ve iç kesimlerden kıyılara doğrudur.
 • Daha çok erkek nüfus göç eder.
 • Çalışma çağındaki nüfus daha çok göç etmektedir.
 • Göç edenlerin çok büyük bir kısmı sanayi ve hizmet sektöründe istihdam edilmektedir.
 • En çok göç alan bölgeler Marmara ve Egedir.
 • En çok göç veren bölgeler Karadeniz ve Doğu Anadolu’dur.

NOT: İç göçler ülke nüfusunu değiştirmez, bölgesel dağılışta etkilidir.

İç Göçlerin Sonuçları

 • Kentlerin nüfuslarında artış olur.
 • Çarpık kentleşme görülür.
 • Kentlerde işsiz sayısı artar.
 • Kentlerde konut sıkıntıları yaşanır.
 • Kentlerde suç oranlan artar.
 • Nüfus dağılışında düzensizlikler görülür.
 • Kırsal kesime yatırımlar azalır.

Köyden Kente Göçü Önlemek için;

 • Tarım ve hayvancılığın modern hale getirilmesi,
 • Eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi,
 • Tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi kollarının yaygınlaştırılması gerekir

Mevsimlik Göçler

 • Bazı ürünlerin hasat döneminde mevsimlik isçi göçü yaşanır. Pamuk hasadında Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz ovalarına, fındık hasadında Karadeniz’e yapılan göçler bunlara örnektir.
 • Geçimini hayvancılıkla sağlayan kişilerin yaz mevsiminde havalarını otlatmak için yaylalara çıkmalarıda mevsimlik göçlere örnektir. Yaylacılık özellikle Doğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde yaygındır.
 • Türkiye’de turizm ile inşaat sektöründe çalışmak üzere ve eğitim amaçlı mevsimlik göçler de yaşanmaktadır.

Dış Göçler

 • Dış göç daha çok ekonomik nedenlidir.
 • Türkiye’nin en önemli dış göçü 1960’li yıllarda Avrupa’ya yapılan işçi göçüdür.
 • Bunların dışında iyi eğitim almış, üstün yetenekli kişilerin yurt dışına yaptığı beyin göçü vardır.
Sponsorlu Bağlantılar