Sponsorlu Bağlantılar

Kalkınma Projelerinin Gerekçeleri

Bölgelerin mevcut doğal kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek, bölgeler arasındaki ekonomik dengesizlikleri gidermek için bölgesel kalkınma projeleri uygulanmaktadır. Bu uygulamalar tarım, elektrik, su, hayvancılık ve birçok alanda dışa bağımlılığı azaltarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. İnşaa edilen projelerle, bölge halkı iş sahibi olarak göç engellenir. Elde edilecek imkanlar ile doğal güzelliklerin artması ve korunması sağlanır. Gelişen kentler turist ve iş adamlarını çekmektedir.

Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Projeleri

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)

GAP, Cumhuriyet tarihinin en büyük projesidir. Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Mardin, Kilis, Siirt ve Şırnak illerini kapsamaktadır.
Projenin temel amacı Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde kurulacak barajlarla tarım alanlarının sulanmasını ve hidroelektrik üretiminin artırılmasıdır.

Doğu Anadolu Projesi (DAP)

Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkâri, Ağrı, lğdır, Kars, Ardahan ve Erzurum illerini kapsayan bir projedir. Ayrıca Bayburt ve Gümüşhane’yi de kapsamaktadır. Proje ile söz konusu iller de hayvancılık faaliyetlerini teşvik etmektir.
Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi (ZBK)
Projenin temel amacı bölgenin doğal zenginliği taş kömürü ve ona bağlı endüstri kuruluşlarının en iyi şekilde değerlendirilmesidir.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)

Proje, yer şekilleri engebeli olduğu için az gelişen Doğu Karadeniz Bölümü’nü kapsamaktadır. Proje’nin amacı ulaşım hizmetlerini geliştirmek tarım ve turizm potansiyelini arttırmaktır.
Proje kapsamında; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane illeri yer almaktadır.

Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP)

Yeşilırmak ve Kelkit vadisi havzalarını içine almaktadır. Proje Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsamaktadır. Projenin Amacı: Su kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmak, mera sahalarını ve hayvanları ıslah etmekdir.

Sponsorlu Bağlantılar