Sponsorlu Bağlantılar

Şeker Pancarı

Sulanabilen alanlarda yetişebilen bir bitkidir. En çok İç Anadolu Bölgesinde yetiştirilir. En çok yetiştirildiği il Konya’dır. Karadeniz Bölgesinde nem fazla olduğu için yetiştirilmez. Diğer kıyı bölgelerinde de geliri daha yüksek olan bitkiler yetiştirildiği için yetişmez ancak iç bölümlerde yetiştirilir. Kısa sürede işlenmesi gerektiği için fabrika çevrelerinde yetiştirilir ve üretimi fabrika kapasitesi ile sınırlandırılmıştır.

Tütün

İlkbaharda su isteyen, yaz mevsiminde sıcak kuru bir hava isteyen tütün kıraç topraklarda yetişir. En çok Ege Bölgesinde yetiştirilir. Ege tütünü dünyanın en kaliteli tütünlerindendir. İç Anadolu Bölgesi dışında bütün bölgelerde yetiştirilen bir bitkidir. Üretimi sınırlıdır.

Pamuk

Yetişme döneminde bol su, olgunlaşma döneminde kuru ve sıcak hava isteyen pamuk bitkisi sulamanın yaygın olduğu yerlerde yetiştirilir. Dokuma endüstrisinin temel ham maddelerindendir. Güneydoğu Anadolu, Ege, Akdeniz en çok yetiştirildiği bölgelerdir.

Son yıllarda üretiminde önemli artışlar olduğu halde, dokuma endüstrisi daha hızlı geliştiği için ihraç ürünü olmaktan çıkmış ve önemli miktarda ithal edilen ürünler arasına girmiştir. İşlenmiş olarak ihraç edilmektedir. Pamuk çekirdeklerinden de yağ elde edilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Çay

Ilıman kış koşulları ve sürekli nem isteği olan çok yıkanmış, tuz ve kireç bulunmayan topraklarda yetişen bir bitkidir. Türkiye’de yalnızca Doğu Karadeniz Bölümünde en çok Rize’de yetişir. Çay yaprakları çabuk işlenmesi gerektiği için yetiştirildiği yerlerdeki tesislerde işlenir.

Sponsorlu Bağlantılar