Sponsorlu Bağlantılar

Sulama Yetersizliği

 • Türkiye’de Karadeniz kıyıları dışında yarı kurak iklim hakimdir. Bunun sonucunda özellikle yaz aylarında sulamaya ihtiyaç duyulur. Sulamanın yetersizliği tarımsal verimi düşürmektedir.
 • Sulama sorunu çözüldüğünde hem tarımsal verim ve çeşitlilik artacak hem de nadasa ayrılan topraklar ile kuru tarım yöntemi azalacaktır.

NOT: Sırasıyla Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, İç Anadolu ve Ege bölgeleri tarımda sulama zorunluluğunun en fazla olduğu bölgelerdir.

Gübre Kullanımı

 • Türkiye’de hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olması nedeniyle doğal gübre potansiyeli fazladır. Ancak doğal gübrenin kırsal yerleşmelerde yakıt olarak kullanılması tarımda kullanımını azaltmaktadır.
 • Türkiye suni gübre elde etmek için kullanılan fosfat yatakları bakımından yetersizdir. İhtiyacın büyük bir bölümü ithalatla karşılanmaktadır.

Erozyonla Mücadele

Erozyonun ülkemizde şiddetli olması toprağın verimli kısmını aşındırmakta, bu da tarımı olumsuz etkilemektedir.

Tohum Islahı

Türkiye genetik bilimi gerektiren bu uygulama bakımdan yetersizdir. Kaliteli tohum ihtiyacının büyük bir bölümünü ithalatla karşılamaktadır.

Makineleşme

İç Anadolu, Marmara ve Güneydoğu Anadolu gibi sade yapılı arazilerde kullanımı artmışken Menteşe, Hakkâri, Doğu ve Batı Karadeniz gibi engebeli alanlarda kullanımı zorlaşmıştır.

Tarım Yöntemleri

Ekstansif (geleneksel = kuru = ilkel) Tarım Yöntemi

 • Genellikle sulamanın yetersiz olduğu İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde uygulanan tarım yöntemidir.
 • Bu yöntemle verimlilikte yıllara göre dalgalanmalar meydana gelmektedir.
 • Tarımsal verimlilik düşüktür.
 • Tarımsal verim tamamen doğal şartların etkisinde kalmaktadır.

Intansif (yoğun = modern) Tarım Yöntemi

 • Bu tarım yönteminde birim alandan en fazla tarım ürünü almak hedeflenmiştir.
 • Bu yöntemde sulama, gübreleme, zirai mücadele, tohum ıslahı ve makineleşme gibi verim arttırıcı yöntemler yoğun olarak kullanılmaktadır.
 • Daha çok sulanabilen kıyı ovaları ile G.A.P’la birlikte Güneydoğu Anadolu’nun bir kısmında modern tarım yöntemleri uygulanmaktadır.

Nadas Tarım Yöntemi

 • Sulama yetersizliği olan yörelerde toprakların tarlaların sürülerek bir yıl boş bırakılması yöntemidir.
 • Bu yöntemin amacı toprağın nem ve mineral dengesini korumaktır.
Sponsorlu Bağlantılar