Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye’de Ormancılıkla İlgil Temel Kavramlar

Eskiden zengin orman örtüsüne sahip olan Türkiye’nin günümüzde topraklarının ancak % 26’sı ormanlarla kaplıdır. Ancak bununda % 15’i ancak iyi cins orman alanlarıdır.

Türkiye’de orman varlığının yoğun olarak tahrip edilmesinin sebepleri;

 • Asya ile Avrupa arasında göç yolları üzerinde bulunması sebebiyle Anadolu’da birçok medeniyetler kurulmuş, savaşlar olmuştur. Bunun sonucunda ormanlar önemli ölçüde tahrip edilmiştir.

Ayrıca;

 • Yeni tarla ve mera alanları oluşturmak amacı
 • Orman köylülerinin kıl keçisini yaygın olarak beslemesi
 • Kaçak yapılanmalara göz yumulması
 • Yakacak sağlamak amacı,
 • Çeşitli nedenlerle çıkan yangınlarının giderek artması, ormanlara zarar vermektedir.
 • Ormanların dağılışı üzerinde daha çok iklim, yer şekilleri ve insanın rolü etkili olmuştur.
 • Ormanların % 80’i kıyı bölgelerimizdedir. (En çok Karadeniz % 27)
 • İç bölgeler orman yönünden fakirdir. (En az Güneydoğu Anadolu % 3)

NOT: Yükseldikçe sıcaklığın azalmasına bağlı olarak alt katlarda geniş yapraklı ağaçlar, üst katlarda soğuğa dayanıklı iğne yapraklı ağaçlar yer alır.

Karadeniz ve Marmara Bölgesi ormanları nemli, Ege, Akdeniz ve İç Bölge ormanları ise kurakçıl ormanlardır.

Ormanlardan Yararlanma Yolları

Doğrudan Yararlanma

 • Yakacak odun, sanayide hammadde olarak kereste, tomruk tel ve maden direği, selüloz, mobilya üretimi ormanlardan sağlanmaktadır.
 • Yan ürünler olarak ise reçine, sığla yağı, çıra, kozalak, çam fıstığı, Ihlamur vb. üretiminde yararlanılır.

Dolaylı Yararlanma

 • Oksijen döngüsünü gerçekleştirir. Havayı temizler.
 • Sel, taşkın, heyelan ve erozyonu gibi doğal afetleri önler
 • Çeşitli yabani hayvanlar için barınaktır.
 • Turizm açısından önemli bir potansiyeldir.

Türkiye’de Başlıca Tarım Ürünleri Nelerdir? Tarımcılık İle İlgili Temel Kavramlar Nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar