Türkiye’de Orman Alanlarının Daralmasının Nedenleri

 • Türkiye topraklarının çok uzun zamandan beri yerleşim yeri olması
 • Orman yangınlarının çok olması
 • Savaşlarda tahrip edilmiş olması
 • Kaçak kesimlerin yapılması
 • Bazı ormanlık alanların tarım alanına dönüştürülmüş olması
 • Bazı yerlerde ormanların yerleşime açılmış olması
 • Ormanlarda kıl keçisi başta olmak üzere hayvanların otlatılması

Ormanların Korunması İçin Yapılacaklar

 • Bozulmuş ve tahrip edilmiş orman alanları ağaçlandırılmalıdır.
 • Orman yangını söndürme ekipleri, gözetleme kuleleri çoğaltılmalı, teknik donanım bakımından güçlendirilmelidir.
 • Ormanların önemi ve korunması konusunda insanlar bilinçlendirilmelidir.
 • Ormanların aralarında şeritler halinde boşluk oluşturularak yangınların çabuk yayılması engellenmelidir.

 • Kağıt, kereste ve diğer malzemelerin elde edilmesi için belirli yerlerde ağaç ve diğer bitkiler yetiştirilmelidir.
 • Keçi ve diğer ormana zarar verebilecek hayvanlar ormandan uzak tutulmalıdır.
 • Orman yaban hayvanları dahil bütün doğal haliyle korunmaya çalışılmalıdır.
 • Yangın tehlikesi fazla olan yerlerde insanların piknik ve benzeri amaçlarla ormana girmeleri engellenmeli, bu amaçla daha uygun yerler belirlenerek kontrollü olarak izin verilmelidir.

Toprak Erozyonu Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayın.