Sponsorlu Bağlantılar

Yer Şekilleri

Türkiye’de düzlükler, özellikle kıyı ovaları nüfusun en fazla olduğu yerlerdir. Türkiye’de nüfusun %85′ e yakını verimli ovalarda toplanmıştır. Engebeli araziler ise genellikle nüfusun az olduğu yerlerdir. Dağların uzanışı da nüfus dağılışını da etkiler.

İklim

İklim özellikleri nüfus dağılışı üzerinde en önemli etkenlerden biridir. Türkiye’de kıyı yörelerinde iklim koşulları elverişli olduğu için nüfusun çoğu kıyılarda toplanmıştır. İç bölgelerde ise yağışların azalması, sıcaklığın düşmesi başta tarım ve hayvancılık olmak üzere ekonomik etkinlikleri olumsuz yönde etkilediği için nüfusun azalmasına yol açmıştır. Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklık düşük olduğu için hem insan yaşamı hem de ekonomik etkinlikler olumsuz etkilenmiştir. Bu yüzden Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye’nin nüfus sayısı en az olan bölgesidir.

Toprak Özellikleri

Verimli toprakların bulunduğu yerlerde nüfus artmıştır.  Kıyı ovalarındaki verimli topraklarda iklim özelliklerinin de elverişli olmasına bağlı olarak tarım ürünü çeşidinin fazla olması ve daha çok gelir getiren ürünlerin yetiştirilmesi nüfusun artmasına neden olmuştur.

Su Kaynakları

Akarsuların, göllerin ve yer altı sularının içme ve kullanma suyu yanında, tarımda ve endüstride su gereksinimini sağlamada önemi büyüktür. Kurak ve yarı kurak yörelerde su kaynaklarının önemi artar, nüfus buralarda daha çok akarsu boylarında, suları tatlı olan göller yakınında veya yer altı suları bakımından elverişli olan yerlerde toplanmıştır.

Beşeri ve Ekonomik Özellikler

Endüstri ve ticaretin gelişmiş olması, ulaşımın gelişmesi, turizm etkinlikleri, yer altı zenginlikleri, tarım ve hayvancılığın gelişmesi iş bulma kolaylığı sağladığı için nüfus dağılışında önemli rol oynar.

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar