Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye’de Hayvancılığın Gelişmesi İçin Gerekli Şartlar

Hayvan Soylarının Islah Edilmesi

Türkiye’deki hayvanların çoğu verimi düşük olan yerli ırktır. Hayvancılıkta verimin artırılması için yerli ırkların verimi yüksek yabancı ırklarla melezleştirilmesi gerekmektedir.

Otlakların (mera) Islah Edilmesi

Türkiye otlak arazisi geniş olan bir ülkedir. Fakat tarla açma, aşırı ve zamansız otlatma gibi nedenlerle meralar tahrip edilmektedir. Meracılığın yaygın olarak yapıldığı ülkemizde hayvansal verimin arttırılması için otlakların korunması ve iyileştirilmesi gerekmektedir.

Besicilik ve Ahır Hayvancılığının Geliştirilmesi

 • Besicilik ve ahır hayvancılığı kapalı alanlarda modern yöntemlerle hayvan yetiştirmeyi ve yüksek miktarda et ve süt üretimini ifade eder.
 • Türkiye’de giderek yaygınlaşmaktadır.
 • Özellikle tüketimin fazla olduğu büyük şehirlerin çevresinde gelişmektedir.

Uyarı: Şeker pancarı küspesinin hayvan yemi olarak kullanılmasından dolayı
şeker fabrikalarının çevresinde de besi ve ahır hayvancılığı gelişmektedir.

Erken Hayvan Kesimlerinin Önlenmesi

Hayvan Bakım Şartlarının İyileştirilmesi

Küçükbaş Hayvancılık

 • Türkiye’de doğal koşullara bağlı olarak en yaygın olarak yapılan hayvancılıktır.
 • Türkiye’de bozkırların geniş yer tutması küçükbaş hayvancılığın gelişmesinde etkili olmuştur.

Koyun

 • Türkiye’de en çok beslenen hayvan türüdür.
 • Bozkırların geniş yer tuttuğu İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere bütün bölgelerin bozkır alanlarında beslenir.

Kıl Keçisi

 • Maki ve çalılıkların bulunduğu engebeli arazilerde daha çok yetiştirilmektedir.
 • Akdeniz ve Doğu Anadolu Dağlarında ve Ege Bölgesi’nde Menteşe Yöresi’nde daha çok beslenir.

Uyarı : Kıl keçileri özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde ormanlara verdikleri zarardan dolayı sayıları azaltılmaktadır.

Tiftik Keçisi (Ankara keçisi)

 • Daha çok tiftiği (yünü) için beslenir
 • En çok Ankara Eskişehir çevresinde yetiştirilir.

NOT: Orta ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Siirt yöresinde de beslenir.

Büyükbaş Hayvancılık

 • En çok sığır beslenir.
 • Sığır yetiştiriciliği yaz yağışları sonucu meydana gelen çayırların fazlalığı nedeniyle en çok Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars Bölümü’nde ve Karadeniz Bölgesi’nin Doğu ve Batı Karadeniz bölümlerinde yapılmaktadır.

NOT: Büyükbaş et ve süt veriminin en fazla olduğu hayvancılık faaliyetidir.

 • Sığır yetiştiriciliğinde elde edilen verim besi ve ahır hayvancılığı sayesinde Marmara Bölgesi’nde oldukça fazladır.
 • Ayrıca yarı besi ve yarı mera şekliyle Türkiye’nin her yerinde sığır yetiştiriciliği yapılabilmektedir.

Kümes Hayvancılığı

 • Kümes hayvancılığı besi ve ahır hayvancılığı gibi kapalı ortamlarda modern yöntemlerle yapılmaktadır.
 • Kümes hayvancılığı genelde nüfusu kalabalık olan kentlere yakın yerlere kurulur.
 • Marmara Bölgesi üretimde ilk sırada yer almaktadır.

Uyarı : Kümes hayvancılığın da üretim doğal koşullardan çok fazla etkilenmemektedir.

İpek Böcekçiliği (Yaş Koza)

 • Dut ağacına bağlı yapılan bir hayvancılık faaliyetidir.
 • Daha çok Diyarbakır, Muğla, Antalya, Hatay Bursa, Balıkesir ve Bilecik’te yapılmaktadır.

NOT: Suni ipeğin yaygınlaşması, doğal ipeğin pahalı olması nedeniyle üretim giderek azalmaktadır.

Arıcılık

 • Türkiye’de bitki örtüsü çeşitliliğine bağlı olarak yoğunlukla yapılan hayvancılık faaliyetlerindendir.
 • Arıcılık bütün bölgelerde yapılabilmektedir.
 • Muğla, Aydın, Hakkari, Elazığ, Erzurum, Kars, Siirt, Ankara, Antalya, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin bal üretiminde önemli paya sahiptir.

Türkiye’de Balıkçılık Faaliyetleri Hakkında Bilgi Edinmek İçin Tıklayınız…

Sponsorlu Bağlantılar