Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye’de Doğal Afetler

Erozyon

 • Dış kuvvetler tarafından toprağın üst kısmının aşınmasıdır.
 • Türkiye’de su erozyonu daha etkilidir.

Türkiye’de Erozyonun Yaygın Olmasının Nedenleri

 • Arazinin engebeli olması
 • Akarsuların hızlı akışa sahip olması
 • Bitki örtüsünün tahrip edilmesi
 • Eğimli yerlere tarla açılması
 • Tarlaların yanlış sürülmesi
 • Tarım arazilerinin nadasa bırakılması
 • Meraların tahrip edilmesi
 • Erozyonun Sonuçları
 • Toprağın verimli kısmı aşınır.
 • Tarımsal verim düşer.
 • Doğal ve baraj gölleri dolar.
 • Deltalar oluşur
 • Ekolojik denge bozulur.
 • Bitki ve hayvan türleri yok olur.
 • Köyden kente göçler yaşanır.
 • Çölleşme meydana gelir.

NOT: Erozyonun tek olumlu sonucu deltaların oluşmasıdır.

Erozyonu Önlemenin Yolları

 • Doğal bitki örtüsünü korumak.
 • Uygun yerleri ağaçlandırmak
 • Eğimli yerlere tarla açmamak.
 • Eğimli yerlerdeki tarlaları eğime dik sürmek.
 • Nöbetleşe ekim yapmak.
 • Meraları korumak.
 • İnsanları bilinçlendirmek.

Heyelan

 • Toprağın eğim doğrultusunda yer değiştirmesidir. Türkiye’de en fazla Karadeniz Bölgesi’nde görülür.

Heyelanı Etkileyen Faktörler

 • Yamaç eğimlerinin fazla olması
 • Yağış ve kar erimeleri ile toprağın suya doygun hale gelmesi
 • Killi toprağın suyu tutması ve üzerindeki arazinin kaymasını kolaylaştırması.

NOT: Yağışlar ve kar erimelerinin etkisiyle heyelan en fazla ilkbaharda meydana gelir.

Sel ve Taşkınlar

 • Türkiye’de sık görülen doğal afettir.

Sebepleri ;

 • Kısa sürede gerçekleşen aşırı yağışlar
 • Hızlı kar erimeleri
 • Bitki örtüsünün tahribi
 • Kuru dere yataklarının yanlış kullanımı
 • Çarpık kentleşme

Deprem

 • Genç ve kırıklı arazi yapısına sahip olan Türkiye önemli bir deprem ülkesidir.
 • Üç tane önemli fay hattı vardır. Bunlar Kuzey Anadolu, Batı Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Fay hatlarıdır.
 • Tuz Gölü’nün güneyi ile Anamur arası, Mardin Yöresi ve Yıldız Dağları deprem riski en düşük olan yerlerdir.

NOT: Fay hatlarının olduğu yerlerde kaplıca ve Ilıcalar yaygındır.

Kuraklık

 • Yağış miktarındaki azalmalara bağlı olarak ortaya çıkar. Sıcaklık kuraklığı şiddetlendirir.
 • Yaz kuraklığının en çok hissedildiği bölge Güneydoğu Anadolu’dur.
 • Kuraklık, içme suyu sıkıntısı ve tarımda sulama sorunlarını ortaya çıkarır. Orman yangınlarını artırır. Ekolojik dengeyi olumsuz yönde etkiler.

Orman Yangınları

 • Yaz kuraklığının ve sıcaklığının arttığı bölgelerde orman yangını ihtimali yüksektir.
 • Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde yaz mevsiminde sık sık orman yangınları görülür.

Orman yangınlarını azaltmak için;

 • Orman içine gözetleme kuleleri yapmak,
 • Acil müdahale ekibi oluşturmak,
 • Orman içine yollar açmak,
 • Halkı bilinçlendirmek gerekir

Çığ Düşmesi

 • Yoğun kar yağışı ve eğimli yer şekillerine bağlı olarak ortaya çıkan doğal afettir.
 • En çok Doğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz Bölümü’nde etkilidir.

Doğal Afet Nedir? Türleri ve Özellikleri Nelerdir? Zararları ve Etkileri Nelerdir? yazımızı İncelemek İçin Tıklayınız…

Sponsorlu Bağlantılar