Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti (1075-1308)

 • Kutalmış oğlu Süleyman tarafından İznik’te kurulmuştur.
 • I.Haçlı seferinden sonra başkent Konya’ya taşınmıştır.
 • II.Kılıçarslan döneminde Bizansla yapılan Miryokefolon Savaşı (1176) ile Anadolunun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir.
 • İlk para l.Mesut döneminde bastırılmıştır.
 • I.Alaaddin döneminde Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır.
 • Alanya ve Suğdak(Kırım) alınarak tersaneler yapılmıştır.
 • Ticarete önem verilip İtalyanlarla ticaret antlaşmaları yapılmış, ilk kez ticarette sigortacılık uygulaması başlatılmıştır.
 • II.Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Baba İshak isyanı ile zayıflayan devlet Moğollarla yapılan Kösedağ Savaşı’ndan (1243) sonra yıkılma sürecine girmiştir.
 • Harezmşahlar Yassıçemen Savaşında(1230) yenilgiye uğratılmış ve Moğollarla komşu olunmuştur.

Miryokefalon Savaşı Önemi;

 • Türklerin Anadolu’dan atılamayacağı ve Anadolu’nun kesin bir Türk yurdu olduğu anlaşılmıştır. Bizans’ın son saldırısıdır,Türklerin son savunmasıdır(Bu savaştan sonra Türkler taarruza,Bizans ise savunmaya geçti.)Türk-İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısı sona ermiştir.Haçlı seferleri ile Bizans’ın eline geçen Anadolu’daki siyasi üstünlük tekrar Selçukluların eline geçti.

 •  II.Kılıç Arslan Miryokefalon Savaşı’ndan sonra Anadolu’da siyasi birliği kurma ve ve genişleme siyasetine devam etmiştir. Bu amaçla Malatya’yı alarak Danişmentoğullarına son vermiştir . (1178) Bu zafer sonucunda, Manuel idaresindeki Bizans’ın o zamana kadar uygulanan atılgan bir stratejiyi geride bırakmak zorunda kalmıştır. Gelecekte Selçuklular karşısında Bizans ordusu sadece sınırları savunan bir güç olmuştu. Böylece bölgede siyasi ve askeri insiyatif Anadolu Selçuklu Devletine geçmiştir.

Sponsorlu Bağlantılar