Sponsorlu Bağlantılar

Türk Adının Anlamı

Türk adından ilk olarak Çin yıllıklarında bahsedilmiştir. Türk adı Uygur metinlerinde “güç, kuvvet , Divan- Lügati’t Türk” adlı eserde” olgunluk çağı” eski Çin kaynaklarında “miğfer” anlamında kullanılmıştır. Ziya Gökalp ise” türeli, kanun, nizam sahibi” anlamlarını vermiştir.

Türk adını kullanan ilk devlet  Göktürk Devleti’dir. Türk adının kullanıldığı ilk hitabe ise Orhun Hitabeleridir.

Türklerin Ana Yurdu

Türklerin ilk ana yurtları Orta Asyadır. Oldukça geniş bir coğrafya olan Orta Asyada Türkler Altay-Sayan dağlarının kuzey batısı, Tanrı dağlarının kuzeyi, Aral gölü çevresi ve Hazar denizinin doğusu arasında kalan bölgede yaşamışlardır.

NOT: Orta Asya’nın ilk kültür merkezleri Anav, Afanasyevo, Kelteminar, Andronova, Karasuk ve Tagar (Abakan) kültürleridir.

  • Orta Asyada Türkler genel olarak konar göçer bir hayat sürerdi. Kışın kışlaklarına yazında yaylalara çıkarlardı. Tam anlamıyla yerleşik yaşama Uygurlar döneminde geçilmiştir.
  • Yerleşik hayatın kanıtları arasında; mimari unsurlar (ev, tapınak, frekso adı verilen duvar resimleri, duvar kalıntıları) ve doğrudan tarım yapıldığına dair bulgular (orak, saban, sulama kanalı, tohumluk buğday vs.) sayılabilir.
Sponsorlu Bağlantılar