Sponsorlu Bağlantılar

Toprak oluşumunu etkileyen 5 faktör vardır. Bunlar; iklim koşulları, arazinin eğim ve yüksekliği, bitki örtüsü, zaman ve organizmalardır.

1.İklim Koşulları

İklim koşulları çözülüp ayrışan taşların topraklaşmasını sağlar.

2. Arazinin Eğim ve Yüksekliği

Eğimli arazilerde aşınma fazla olduğu için toprak tabakası incedir. Yüksek kesimlerde ise don olayı uzun sürdüğü için toprak oluşumu yavaştır. Bu alanlarda toprak geç olur. Eğimli yapılarda toprağın tutunma olanağı düşüktür.

3.Bitki Örtüsü

Toprak aşınmalarını önlediği ve toprağı organik maddeler yönünden zenginleştirdiği için önemlidir. Bitki örtüsünün ayrışması sonucu bitkilere besin sağlayan çok sayıda mineral madde oluşur ve böylece topraklarda çözülme artar.

4. Zaman

Topraklaşma süresi nemli iklimlerde daha kısa, kurak iklimlerde ise daha uzundur. Çözülüp parçalanan taşların iklim ve mikroorganizmaların etkisi ile toprak haline dönüşebilmesi için yüzyıllar gereklidir.  Normal koşullarda 1cm³ toprağın oluşabilmesi için 75 yıl gerekir. Kayacın direnci de toprağın oluşumunda önemli bir etkendir. Kayacın direnci arttıkça aynı iklim koşullarında bile toprağın oluşum süreci uzar.

5.Organizmalar

Mikroorganizmalar, böcekler, sürüngenler,.. vb hayvanlarla insanların tarımsal faaliyetleri toprak oluşumunda etkilidir. Örneğin mikroorganizmaların salgıları biyolojik çözülme yoluyla toprak oluşturmaktadır. Toprak içerisindeki bitki artıklarından oluşan organik kökenli maddelere humus denir. Humus toprağın verimini artırır ve topraktaki humus oranı arttıkça rengi koyulaşır.

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar