Sponsorlu Bağlantılar

1.Zonal ( Yerli) Topraklar

Ana kayanın bulunduğu yerde çözülmesiyle oluşan topraklardır. Bu nedenle zonal topraklara yerli kaya toprakları da denir. Zonal toprakların oluşumunu anakaraya ve iklimle ilgilidir. Zonal topraklar taşlı, kireçli, kumlu, humuslu olabilir. Zonal topraklarda tüm horizonları belirgindir.

a. Laterit Topraklar

Sıcaklığın ve yağışın yüksek olduğu Ekvatoral bölgede görülen topraklardır. Humus bakımından zengindir ancak aşırı yağışlar sonucu toprak, yüzeydeki humusu kaybetmiştir yani verimsiz bir topraktır.

b. Kahverengi Orman Toprakları

Orta kuşakta nemli iklim bölgelerinde görülen topraklardır. Humus bakımından zengin, verimli topraklardır.

c.Terra-Rossa Topraklar

Akdeniz iklim bölgesine ait topraklardır. Kalkerli kayaçların üzerinde oluştuğundan kireç oranı yüksektir. Demiroksit bakımından zengindir. Verim düşüktür.

d. Podzol Topraklar

Soğuk ve nemli iklim bölgelerinde görülür. Genellikle iğne yapraklı ağaçların altında oluşurlar. Humus oranı azdır. Açık renkli olan bu topraklardan fazla verim alınamaz.

e. Tundra Toprakları

Tundra iklim tipine ait olan topraklardır. Yılın büyük bölümünde toprak donmuş haldedir. Yaz mevsiminde sıcaklığın yükselmesiyle bataklığa benzeyen alanlar oluşur.

Sponsorlu Bağlantılar

f. Çernezyon Topraklar

Yazları yağışlı olan sert karasal iklim bölgelerinde görülen topraklardır. Yıkınma fazla olmadığı için humus bakımından zengindir. Dünya’nın en verimli topraklardır.

g.Çöl Toprakları

Çöl bölgelerinde görülen topraklardır. Yağışlar yok denecek kadar az olduğundan topraktaki kireç ve tuz birikimi fazladır.

h. Kahverengi Kestane Renkli Step Topraklar

Orta kuşakta karasal iklimin görüldüğü alanlarda oluşan topraklardır. Yağış miktarı az olduğu için tuz ve kireç birikimi fazladır. Humus oranı azdır.

2. Azonal (Taşınmış) Topraklar

Dış kuvvetlerin aşındırıp taşıdığı malzemelerin birikmesi sonucu oluşan topraklardır. Organik madde ve humus miktarı fazladır. Verimli topraklardır.

Sponsorlu Bağlantılar

a. Alüvyal Topraklar

Akarsuların taşıdıkları malzemeleri biriktirmesiyle oluşan topraklardır. Bu tür topraklara genellikle delta ovalarında rastlanır. Verimleri yüksektir.

b. Lös

Kurak bölgelerde rüzgarların taşıdıkları malzemeleri biriktirmesi sonucu oluşan topraklardır.

c. Moren Topraklar

Buzulların taşıyıp biriktirdiği topraklardır. Sıcak ortalamasının düşük olduğu kutuplara yakın bölgeler ve yüksek dağlarda görülür.

d. Kolüvyal Topraklar

Eğimli yamaçlardan aşınan materyalin dağın eteklerinde birikmesiyle oluşan topraklardır.

e. Litosoller

Kolüvyal topraklar yamaçtan inen ince taneli materyalin birikmesiyle oluşurken geride iri taneli malzemeler kalır. Bu iri malzemelerin oluşturduğu topraklara litosoller denir.

Sponsorlu Bağlantılar

f. Regosoller

Volkanlardan çıkan kum boyutundaki malzemeler üzerinde oluşan topraklardır.

3. İnterzonal Topraklar

İnterzonal topraklar ana kayanın ve yer şekillerinin etkisiyle oluşmuş topraklardır. A ve C horizonlarına sahiptirler.

a.Halamorfik Topraklar

Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde aşırı buharlaşma sonucunda suyun içindeki tuz ve karbonat gibi maddelerin toprağın yüzeyinde birikmesiyle oluşan topraklardır.

b. Hidromorfik Topraklar

Taban su seviyesinin yüksek olduğu veya bataklık alanlarda görülen verimsiz topraklardır.

c. Kalsimorfik Topraklar

Kireçtaşı, marn gibi kireçli ana kayanın etkisine bağlı olarak oluşmuş olan topraklardır. İki çeşiti vardır. Vertisoller, rendzinallar

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar