Sponsorlu Bağlantılar

Toplu İş Sözleşmesi Ve Toplu Sözleşme Hakkı

Toplu İş Sözleşmesi;  işveren veya işveren sendikası ile işçi sendikası arasında yapılan verilecek hizmetin şartlarını, tarafların haklarını, uyuşmazlık halinde yapılacak olan durumları içinde bulunduran bir sözleşmedir.

Bu sözleşme ile;

  • İşçilerin ücretlerinin belirlenmesi, ücret ödeme biçimleri, prim, ikramiye gibi durumları ve ücret artışının zamanı belirlenmektedir.
  • Çalışma süreleri, bayram, tatil, izin gibi durumlarda yine toplu iş sözleşmesi ile belirlenir.
  • İşçilerin meslek eğitimlerinin verilmesi, meslek kurslarına katılma koşullarının belirlenmesi gibi durumlar sözleşmede yer alır.
  • İş yeri çalışma koşullarının belirlenmesi, iş sağlığı  güvenliği eğitimlerinin belirlenmesi, sosyal hakların belirlenmesi de yine toplu iş sözleşmesi ile yapılmaktadır.
  • İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumların ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler.
  • Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir.
  • Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler. (2010 değişikliği)
  • Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.
Sponsorlu Bağlantılar