Sponsorlu Bağlantılar

Thomson Modeline Giriş

Thomson atom modeli 1900 yılında William Thomson tarafından önerilmiştir. Bu model, atomun iç yapısını teorik olarak açıklar. Daha önce elektronu keşfeden Sir Joseph Thomson tarafından bu model desteklenmiştir.

Katot ışın tüpü deneyi sırasında, negatif yüklü parçacık JJ Thomson tarafından keşfedilmiştir. Bu deney 1897 yılında gerçekleştirilmiştir. Katot ışın tüpü bir vakum tüpüdür. Negatif partiküle ise “elektron” adı verildi.

Thomson, bir elektronun bir protondan iki bin kat daha hafif olduğunu ve bir atomun binlerce elektrondan oluştuğuna inandığını varsaydı. Bu atomik yapı modelinde, negatif yüklerin yanı sıra pozitif olan bir bulutla çevrili atomları göz önüne aldı. Havanın iyonlaşmasının X-ışını ile gösterilmesi Rutherford ile birlikte onun tarafından ele alındı. Bu süreci açıklayan ilk kişi onlardı.

Thomson’ın Atom Modelinin Varsayımları

Öngörü 1: Bir atom, içinde elektron bulunan pozitif yüklü bir küreden oluşur.

Öngörü 2: Bir bütün olarak atom elektriksel olarak nötrdür çünkü negatif ve pozitif yükler büyüklükte eşittir.

Thomson atom modeli karpuz ve üzümlü kek ile karşılaştırılmıştır. Düşünce şekli;

Sponsorlu Bağlantılar
  • Negatif yüklü parçacıklar karpuz tohumları olarak
  • Karpuzun kırmızı kısmı ise pozitif yüklü olarak

Thomson’ın Atom Modelinin Eksiklikleri

  • Atomun kararlılığını açıklayamadı. Çünkü sunulan atom modelinde, pozitif yükün bir atomda, negatif yüklü elektronların nasıl tutulduğu tam olarak açıklanamadı. Bu teori de çekirdeğin atomdaki konumu hesaba katılmadı.
  • Thomson’ın modeli, alfa parçacıklarının ince metal levhada saçılmasını açıklayamadı.
  • Desteğinde deneysel kanıt yoktu.

Thomson’ın modeli atomik yapıyı hesaba katacak doğru bir model olmasa da, diğer atomik modellerin geliştirilmesinde temel olduğunu kanıtladı.

Sponsorlu Bağlantılar