Sponsorlu Bağlantılar

1. Azınlıkların Çıkardığı Ayaklanmalar

  • Rum
  • Ermeni

2. Doğrudan İstanbul Hükümetinin Yürüttüğü Ayaklanmalar

  • Anzavur ayaklanması (Kuvay-ı Muhammediye)

-Ahmet Anzavur Balıkesir, Susurluk, Gönen civarında ayaklanmıştır
-İngilizler para ve silah yardımı yapmıştır.
-Ayaklanma Çerkez Ethem tarafından bastırılmıştır.

  • Kuvayıinzibatiye (Hilafet Ordusu)

-Bolu-İzmit arasında çıkmıştır.
-İngilizler para ve silah yardımı yapmıştır.
– Milli güçler tarafından bastırılmıştır.

3. İstanbul Hükümeti Ve İtilaf Devletlerinin Kışkırtmalarıyla Çıkan Ayaklanmalar

Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı Ayaklanması

Kuvayımilliye birliklerinin Marmara Denizi’ne ve İstanbul Boğazına yaklaşmalarını önlemek amacıyla İngilizlerin isteği, İstanbul Hükümeti’nin kışkırtmalarıyla 13 Nisan 1920 ve 8 Ağustos 1920’de
iki kere çıkmış ve milli güçler tarafından bastırılmıştır.

Konya Ayaklanması

Bazı din adamlarının Konya’ya gelerek halkı kışkırtması sonucu ayaklanma çıkmış, kısa sürede bastırılmıştır.
Delibaş Mehmet’in öncülük ettiği yeni bir ayaklanma çıkmış, Ankara’dan gönderilen kuvvetler bu ayaklanmayı da bastırmıştır.

Yozgat Ayaklanması

Yozgat’ın nüfuzlu ailelerinden Çapanoğullarının çıkardığı ayaklanma kısa sürede geniş bir alana yayılmıştır.
Çerkez Ethem (Kuvayıseyyare) kuvvetlerinin de yardımıyla dört ayda bastırılmıştır.

Afyon Ayaklanması

Yunanlıların kışkırtmasıyla Çopur Musa tarafından çıkarılmıştır.
Milli kuvvetler tarafından bastırılmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar

Milli Aşireti Ayaklanması

Başlangıçta Milli Mücadele yanlısı olan aşiret Fransızların kışkırtmasıyla iki kez ayaklandı. Ayaklanma TBMM ile işbirliği yapan aşiretlerinde desteğiyle bastırılmıştır.

Bu ayaklanmaların dışında;

Sivas’ta Şeyh Recep, Batman, Bingöl civarında Cemil Çeto, Tokat, Zile Postacı Nazım ve Erzincan, Tunceli civarında Koçgiri Aşiret ayaklanmaları da TBMM’yi uğraştırmıştır.

4. Kuvayımilliye Yanlısı Olup Sonradan Ayaklananlar

Kuvayımilliye birliklerinden düzenli orduya katılmayanların çıkardıkları ayaklanmalardır. Bunlar; Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Ethem ayaklanmalarıdır.
Demirci Mehmet Efe’nin ayaklanmasını Refet Bey, Çerkez Ethem ayaklanmasını da I.İnönü Muharebesi öncesinde İsmet Bey bastırmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar