Sponsorlu Bağlantılar

TBMM’ nin Görevleri

1. Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak
2. Bakanlar Kuruluna belli konularda Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi vermek
3. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek
4. Bakanlar Kurulu ve Bakanları denetlemek
5. Para basılmasına karar vermek
6. Milletler arası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak
7. Genel ve özel af ilanına karar vermek (TBMM üye tam sayısının 3/5 oy çokluğu gerekir)
8. TBMM Başkanını seçmek
9. Kamu Baş Denetçisini seçmek (2010 değişikliği)
10. Anayasa Mahkemesine 3 üye seçmek (2010 değişikliği)
11. RTÜK üyelerini seçmek
12. Savaş ilanına karar vermek
13. Yabancı ülkeye asker göndermek veya yabancı askerlerin ülkede kalmasına izin vermek
14. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına izin vermek (TBMM tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı da Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir.

Genel Görüşme (1961 Anayasası Yeniliği)

En az 20 milletvekili ya da siyasi parti meclis grubu ya da Bakanlar Kurulu önergesi ile genel görüşme açılması istenebilir.
Toplumu veya devlet faaliyetini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulunda görüşülmesidir.

Meclis Araştırması (1961 Anayasası Yeniliği)

En az 20 milletvekili ya da siyasi parti meclis grubu ya da Bakanlar Kurulu tarafından istenebilir.
Belli bir konuda bilgi edinmek amacıyla yapılan incelemedir.
Meclis araştırmasında TBMM’de grubu olan partilerin sandalye ağırlığına göre bir komisyon kurulur. Komisyon raporunun 3 ay normal, 1 ay ek süre olmak üzere en geç 4 ay içerisinde sunar. Devlet sırları ile ticari sırlar, meclis araştırması kapsamı dışında kalır.

Sponsorlu Bağlantılar