Sponsorlu Bağlantılar

TBMM Başkanlık Divanı

TBMM Başkanlık divanı Meclis üyeleri arasından seçilen Meclis Başkanı, Başkan vekilleri, Katip Üyeler ve İdari Amirlerinden oluşur.

  1. Bir yasama döneminde 2 seçim yapılır.
  2. İlk seçilenler 2 yıl görev yapar. İkinci dönemde seçilenler o yasama döneminin sonuna kadar görev yaparlar (2010 değişikliği)
  3. TBMM Başkanı tarafsız olmalıdır. Siyasi partiler aday gösteremezler.
  4. Meclis Başkanı en geç 4 turda gizli oyla seçilir. Cumhurbaşkanı’na vekalet eder (MGK hariç)
  5. Parti üyeliği askıya alınır.
  6. Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar.
  7. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, Meclisin toplandığı günden itibaren beş gün içinde, Başkanlık Divanına bildirilir, Başkan seçimi gizli oyla yapılır. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olur. Başkan seçimi, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren, beş gün içinde tamamlanır.

NOT: TBMM genel sekreteri divan üyesi değildir. Çünkü milletvekili değildir. Divan üyeleri milletvekili olmak zorundadır.

NOT: Divan hazır bulunmadan TBMM oturumu açılmaz.

Kamu Baş Denetçisi (Ombudsman)

  • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler
  • Kamu Başdenetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla 4 yıl için seçilir.
  • İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsaysının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş olur.
Sponsorlu Bağlantılar