Sponsorlu Bağlantılar

Yer yuvarlağının (litosfer) iç yapısı hakkındaki bilgiler, jeofizik ve jeoloji bilimlerinin araştırmaları sonucu oluşturulmuştur. Taş küre kalınlık, yoğunluk, sıcaklık ve bileşim gibi özellikler bakımından farklılık gösteren ve birbirini kuşatan iç içe geçmiş kürelerden oluşmuştur. Bunlara geosfer denir. Litosfer (taş küre) dıştan içe doğru 3 katmandan oluşmaktadır. Bunlar; yer kabuğu, manto ve çekirdek’tir.

Yer Kabuğu

  • Çeşitli taşlardan oluşan katı bir katmandır.
  • Yer kürenin çapı ile oranlandığında çok ince bir zar şeklinde kalır.
  • Karalarda 25-70 km kalınlığında, okyanus diplerinde ise 5-8 km kalınlığında olduğu bilinmektedir.
  • Fiziksel ve kimyasal yapıları bakımından iki kattan oluşur. Bunlar Sial ve  Sima’dır.

Manto

  • Yer kabuğunun altından başlayıp 2883 km’ye kadar uzanan ikinci gesoferdir.
  • Silisyum ve Alüminyum elementlerinin hakim olduğu ağır ve akışkan tabakadır.
  • Üst ve alt manto olmak üzere ikiye ayrılır.
  • Mantonun en önemli özelliklerinden biri iç kuvvetlerin enerji kaynağı olmasıdır.

Çekirdek

  • Mantonun altından başlar ve Dünyanın merkezine kadar uzanır.
  • İlk geosferden oluşur. Bunlardan dış çekirdek sıvı haldedir. İç çekirdek ise dış çekirdeğin altında çelik gibi serttir. Demir, nikel gibi elementlerden oluşmuştur.

 

Sponsorlu Bağlantılar