Sponsorlu Bağlantılar

Süper iletkenlik, sıcaklık belli bir derecenin altına indiğinde maddenin direncinin sıfır olması durumudur. İlk olarak katı cıvanın direncinin 4,2 Kelvin’in altında direncinin sıfır olduğu anlaşılmıştır. Ancak diğer diğer iletken maddeler olan alın, gümüş ve bakırda hiç bir zaman direnç mutlak sıfır olmaz. Bunun sebebi metalin tamamen saf olmaması ve yapısındaki bozukluklardır. Bir süper iletkenin, süper iletkenlik haline gelmesi için belli bir sıcaklığın altına düşmesi gerekmektedir. Bu işlem için en çok kullanılan madde sıvı azottur. Sıvı azot ile madde soğutularak süper iletken hale getirilir ve direnci sıfırlanır ve manyetik alan dışlanmaya başlar. Bu duruma Meisner etkisi denir.

Süper iletken manyetik alan etkisine girdikten kısa bir süre sonra manyetik alanı dışlar, bu etkinin oluşmasındaki sebep ise süper iletkenin yüzeyindeki manyetik alandır. Bu etki o kadar kuvvetli olur ki süper iletken manyetik alan üzerinde uçuyormuş gibi  bir görüntüye sahip olur. Klasik mekanik ile açıklanabilecek bir durumdan çıkan süper iletkenlik kuantum mekaniğinin konusu olur.

 

Süper iletkenliğe günümüzden verilecek en belirgin örnek Çin ve Japonya’da kullanılan uçan hızlı trenlerdir (MAGLEV). Raylardaki yüksek manyetik alanın etkisiyle trenler raylara temas etmeden havada gitmektedir.

Aynı şekilde uçan patenler de yere temas etmeden kullanılmaktadır. Süper iletken kablolar, elektrik devreleri günümüzde bir çok alanda kullanılmaktadır. MR cihazında ve tıp alanında bir çok yerde kullanılmaktadır. Ayrıca Nanoteknoloji alanında da süper iletkenlikten yararlanılmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar