Sponsorlu Bağlantılar

Komüniteler birden fazla türü kapsar. Komünite içinde sayı ve faaliyetleri bakımından daha fazla göze çarpan türlere baskın tür denir. Bir komünitede, çevre şartlarının etkisiyle baskın olan organizmaların yerini, zamanla başka bir organizma alabilir, bu olaya süksesyon denir. Volkan faaliyetleri, su baskınları, kuraklık, buzul istilası gibi afetler belirli bir alandaki canlıların tamamını ya da sadece baskın türleri ortadan kaldırabilir. Süksesyon, primer ve sekonder süksesyon olmak üzere 2’ye ayrılır.

Primer ( Birincil) Süksesyon

  • Üzerinde canlı bulundurmayan bir ortama canlıların yerleşmeye başlamasıyla gerçekleşir.
  • Buzul istilasına uğramış yada yeni bir volkanik ada gibi, toprağın henüz oluşmadığı, yaşamın olmadığı alanlarda gerçekleşen süksesyona primer süksesyon denir.
  • Primer süksesyonda koşullar canlı gelişimi için elverişsiz olduğu için gelişim yavaştır.

Sekonder (İkincil) Süksesyon

  • Daha önce üzerinde bir komünitenin bulunduğu ancak aşırı otlama, kesim ve yangın gibi nedenlerle bozulmuş ortamlarda gerçekleşen süksesyona sekonder süksesyon denir.
  •  Sekonder süksesyon daha yaygındır.
  • Sekonder (ikincil) süksesyon, toprağın durumunu olduğu gibi koruduğu, fakat mevcut komünitenin bazı müdahalelerle ortadan kaldırıldığı yerlerde görülür.
  • Sekonder süksesyonda alan, genellikle orijinal durumuna doğru gelişir.
Sponsorlu Bağlantılar