Sponsorlu Bağlantılar

Suç Ve Suçun Unsurları

a. Kanuni Unsur

Tipiklik de denilmektedir. “Kanunsuz suç olmaz” ilkesinin sonucudur.

b. Maddi Unsur: (Hareket)

Harici bir fiilin varlığıdır. Hareket de denir.

1. İcra: Bir şeyi yapmak
Örnek :
Hırsızlık suçu

2. İhmal: Bir şeyi yapmamak.
Örnek :
Geçit bekçisinin tren yolunu kapatmaması

c. Manevi Unsur: (Kusurluluk)

Fiilin kusurlu bir irade tarafından yapılmış olmasıdır. Kusurluluk da denir.

1. Kast : Kanunun suç saydığı bir eylemi ve onu meydana getirecek hareketin sonuçlarını bilerek ve isteyerek işlemek iradesidir.

2. Taksir : Bir icra ya da ihmal eyleminden, fail tarafından istenmemiş olmalarına karşın kanunun cezalandırdığı sonuçların meydana gelmesidir.

Sponsorlu Bağlantılar

Ceza Ehliyeti

1. Ayırt Etme Gücü

Fiil işlendiği zaman şuurunun ve hareketinin serbestliğini kaldıracak surette akıl hastalığına tutulmuş olan kimseye ceza verilemez.

2. Yaş Bakımından

a. Tam Ehliyetsizler : 12 yaşını doldurmamış küçükler tam ehliyetsizdir, cezaya çarptırılamaz.

b. Tam Olmayan Ehliyetliler

1. Grup: 12 yaşını doldurmuş, 15 yaşını doldurmamış olanlardır. Bunlar işledikleri fiilin suç olduğunun farkına varacak durumdalar ise, indirimli ceza alırlar. Fark edecek durumda değillerse hiç ceza verilmez.

Sponsorlu Bağlantılar

2. Grup: 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşını doldurmamış olanlardır. İndirimli ceza alırlar.

c. Tam Ehliyetliler: 18 yaşını doldurmuş olanlardır.
Sağır ve dilsizlerde 21 yaşın doldurulması gerekir.

NOT: Sağır ve dilsizlerde ceza ehliyeti bakımından yaş sınırları 3 yaş artırılır.

Sponsorlu Bağlantılar