Sponsorlu Bağlantılar

Epidermis hücrelerinin arasında yer alan yapılardır. Epidermis bitkiyi hiç bir açıklık bırakmadan kaplasaydı bitki solunum, terleme ve fotosentez yapamayacaktı. Stoma genellikle por ve stoma hücrelerinden oluşur. Stomalar genellikle yüksek bitkilerde özellikle hava ile doğrudan doğruya temasta bulunan organların epidermasında bulunur. Fotosentez görevi ile ilgili dokuların üstündeki epidermada stoma sayısı fazladır. Örneğin; en fazla yapraklarda, daha az gövde de bulunur.

Çiçeklerde ve su bitkilerinde indirgenmiştir ya da tamamıyla yok olmuştur. Köklerde stomaya rastlanmaz. Stoma hücrelerinin sitoplazmaları bol miktarda kloroplast ve nişasta taşırlar. Hücre çeperleri bazı bölgelerde kalınlaşmalar gösterir. Stomaların en önemli görevlerinden biri bitkinin su kaybını kontrol etmektir. Bu işi de poru açıp kapamakla yapar. Stomanın açılıp kapanması stoma hücrelerindeki Turgor değişikliğine bağlıdır. Stoma su alıp turgorunu artıracak olursa hücre çeperi gerilir. Nemli yerlerde yaşayan bitkilerde stomalar epiderma ile aynı düzeyde hatta bazen yüksekte bulunur. Tam tersine kurak ortamda yaşayan bitkilerde stomalar su kaybını engellemek için epidermal düzeyinden aşağıda bulunur. Stoma fotosentez hızını da etkilemektedir.

Sponsorlu Bağlantılar