Sponsorlu Bağlantılar
 • Uygulaması çok zaman alır.
 • Farklı soruların hazırlanması gerekmektedir.
 • Bir öğrenciye yöneltilen her sorunun güçlük düzeyi farklı olmalıdır. Tüm öğrenciler için ise sorular önceden eşit güçlük düzeyinde hazırlanmalıdır.
 • Sentez ve değerlendirme düzeyinde üst düzey bilişsel davranışlar ölçülebilir. Bilgi, kavrama gibi alt düzey bilişsel davranışları ölçmede elverişsizdir.
 • Öğretmenin yaklaşımından, soruların güçlük düzeyinden ve sınavın yapıldığı ortamdan kaynaklanan nedenlerden dolayı psikolojik faktörler etkili olabilir.
 • Puanlama güvenirliği düşüktür.
 • Öğrencinin kişilik özellikleri puanı etkiler.
 • Sözlü ifade yeteneği, etkili konuşabilme gibi özellikler öğretmeni etkileyebilir.
 • Sözlü sınavlarda puanlara hata karıştığı için güvenirliği ve geçerliği düşüktür.
 • Her öğrenciye farklı soru sorulmalıdır.

 • Öğrencilerin kendilerini rahat hissedebilecekleri psikolojik ortamı gerektirir.
 • Daha çok analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde sorular sorulmalıdır.
 • Sözlü sınavlar İngilizce, Türkçe gibi sözlü ifade becerisini geliştirmeyi ve ölçmeyi amaçlayan derslerde kullanılmalıdır.
 • Sözlü sınavda heyecan, sıkılma, korku gibi etmenlerle soruyu soranın ses tonu, jest ve mimikleri veya yanıtlayıcıya karşı takındığı tavrın da geçerliği düşürmesi söz konusudur.

Yazılı Sınav Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayın.

Sponsorlu Bağlantılar