Sponsorlu Bağlantılar

Soyut Norm Denetimi (İptal Davası)

Norm

Anayasa Değişiklikleri

Şekil Bakımından

 • Cumhurbaşkanı
 • En az 110 milletvekili (1-5 üye)
 • 10 günde açabilir.

Esas Bakımından

Hiç kimse Açamaz..!

Normlar

Anayasanın 174. Maddesinde sayılan İnkılap Kanunları Hariç Kanunlar
Şekil Bakımından

Sponsorlu Bağlantılar
 • Cumhurbaşkanı
 • En az 110 milletvekili (1-5 üye)
 • 10 günde açabilir…!

Esas Bakımından

 • Cumhurbaşkanı
 • 110 milletvekili
 • İktidar Partisi meclis grubu
 • Anamuhalefet Partisi meclis grubu 60 günde açabilir.

Normlar
Kanun Hükmünde Kararnameler
Şekil Bakımından

 • Cumhurbaşkanı
 • 110 milletvekili
 • İktidar Partisi meclis grubu
 • Anamuhalefet Partisi meclis grubu 60 günde açabilir.

Esas Bakımındani meclis grubu 60 günde açabilir.

Normlar
TBMM İç Tüzüğü
Şekil Bakımından

 • Cumhurbaşkanı
 • 110 milletvekili
 • İktidar Partisi meclis grubu
 • Anamuhalefet Partisi meclis grubu 60 günde açabilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Esas Bakımından

 • Cumhurbaşkanı
 • 110 milletvekili
 • İktidar Partisi meclis grubu
 • Anamuhalefet Partisi meclis grubu 60 günde açabilir.

Somut Norm Denetimi (İtiraz Ya Da Def’i Yolu)

Herhangi bir mahkemede görülmekte olan dava sırasında o davaya uygulanacak hukuk normunun taraflarca ya da re’sen mahkeme tarafından
anayasaya aykırılığının ileri sürülmesi üzerine Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesidir.

Şartları:

 • Bakılmakta olan bir davanın olması
 • Davaya bakan merciin mahkeme olması
 • Hukuk normunun o davada uygulanacak norm olması
 • Mahkemenin anayasaya aykırılığı ciddi bulması

Anayasa Mahkemesi işin kendisine gelmesinden itibaren 5 AYiçinde karar
verir.

Anayasa Mahkemesi işin esasına girerek red kararı verirse, bu kararın Resmi Gazete’de yayımından başlayarak 10 YIL geçmedikçe tekrar Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmaz.

Sponsorlu Bağlantılar

Anayasa Mahkemesinin Denetimine Tabi Olmayanlar

1. İnkılap Kanunları
2. OHAL ve sıkıyönetim KHK’leri
3. Milletlerarası Andlaşmalar
4. Anayasa değişikliğinin esas bakımından denetimi
5. Parlamento kararları (TBMM üyeliğinin düşürülmesine, dokunulmazlığın kaldırılmasının ve TBMM İçtüzüğü’nün değiştirilmesine ilişkin kararlar hariç)
6. Tüzükler

Sponsorlu Bağlantılar