Sponsorlu Bağlantılar

Viskozite kelime anlamıyla yer çekimine karşı gösterdiği direnç olarak adlandırılabilir. Sıvı viskozitesi ise sıvı maddenin akışkanlığa karşı gösterdiği direnç olarak adlandırılır. Sıvı maddenin akmaya karşı koyması durumuna viskozite denilir. Sıvıların akışkanlıkları sıvının viskozitesine göre değişebilmektedir. Viskozitesi büyük olan sıvılar yavaş hızda akış gösterirken, viskozitesi düşük olan sıvılar yüksek hızda akış gösterir. Viskozite yoğunluk ve bileşen miktarı arttıkça artmaktadır. Yoğunluğu fazla olan bir sıvı, örneğin bal yavaş akış gösterir yani viskozitesi yüksektir.

Ancak suyun akış hızı fazladır ve viskozitesi yani akmaya karşı direnci düşüktür. Sıcaklık ve gaz miktarı ise viskoziteyi düşürür.

 

Viskoziteye Etki Eden Faktörler

Viskoziteyi etkileyen iki önemli faktör vardır bunlar sıcaklık ve basınçtır. Yukarıda belirttiğimiz yoğunluk dışarıdan etki ile değişebilecek bir özellik olmadığı için sıcaklık ve basınç üzerinde durulacaktır.

Sponsorlu Bağlantılar

Sıcaklık

Bir çok sıvının viskozitesi sıcaklığın artması ile azalır. Sıcaklığın azalması ile viskozite artar. Bunun sebebi Boşluk Teorisi’ ne göre her sıvı içerisinde bir boşluk vardır ve tanecikler bu boşluk içerisinde hareket etmektedir. Bu hareketi sağlayan aktivasyon enerjisi sıcaklığın artması daha kolay oluşmakta ve sıvının viskoziteside azalmaktadır. Böylece sıvının akışı hızlanır ve daha kolay akar.

Basınç

Basıncın artması ile sıvının viskozitesi artar ve sıvının akış hızı düşer. Çünkü basıncın artması ile sıvının içerisinde bulunan boşluklar azalır ve sıvının hareketi zorlaşır.

Sponsorlu Bağlantılar