Sponsorlu Bağlantılar

Hata miktarı ölçümden ölçüme sistematik olarak artar yada azalır. Sistematik hatalar ölçülen büyüklüğe, ölçmeciye, ölçme koşullarına ve belli bir duruma bağlı olarak miktarı değişen hatalardır. Hata her ölçme işlemine karışmaz, bir kısmına karışır yada her ölçme işlemine karışıyorsa farklı miktarda olur. Sabit ve sistematik hatalar ölçme aracından yada ölçmeyi yapan kişiden kaynaklanır. Sistematik hatalar tüm ölçümlerde değil belli bir özelliği taşıyan ölçümlerde olur.

Sistematik hatalar ölçme işlemine karıştığında aritmetik ortalama, standart sapma, varyans ve bağıl değişkenlik katsayısı değişir. Fakat mod, medyan ve ranj ise duruma bağlıdır. Değişebilir de değişmeyebilir de. Ölçmede amaçlanan değişkenin dışında başka bir değişkenin de ölçülmesi durumunda ortaya çıkar.

Öğretmenin yanlılığından kaynaklanır. Ölçülen büyüklüğe, ölçmeciye ve ölçme koşullarına bağlı olarak miktarı da değişen hatalardır. Puanlayıcının taraflı olduğu hatalar bu gruba girer. Ölçmenin geçerliliği ile ilgilidir. Bir testin sistematik hatalardan arındırılması geçerliliği arttırır. Sistematik hatanın miktarı, aracın ölçme işleminde kullanılmasında ki tekrarların sayısı kadardır. Örneğin;

Terazinin 1 kg’lık nesneyi 100 gr, 2 kg’lık nesneyi 200 gram, 3 kg’lık nesneyi 300 gram eksik göstermesi.

Sabit Hata Nedir Öğrenmek İçin Tıklayın.

Sponsorlu Bağlantılar